Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Nu har du en enastående möjlighet att arbeta i ett nytt daghem med nyfärdigblivna utrymmen!

Vi inleder verksamheten 2.8.2021 i nybyggda Monikko tillsammans med Monikon päiväkoti, Alberga skola och Leppävaaran koulu. Du hittar oss cirka en kilometer från Alberga station på adressen Grindåkersgatan 2-4. Alberga daghem och förskola bildas av barn och personal från nuvarande Bergans daghem och Boställs daghem och förskola samt ny personal och nya barn. Daghemmet kommer ha 7 grupper, varav en är en dygnet runt grupp och en är förskolegrupp.

Vi söker en aktiv barnskötare till en 1-4 års, som har behov av en extra resurs i gruppen. Du ingår i ett team med 3 medlemmar. Som barnskötare inom småbarnspedagogik deltar du i planeringen, förverkligandet och utvärdering av verksamheten. Extra resursen innebär att vuxna bättre kan tillgodose de enskilda barnens behov.

Vår vision är att varje barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. Respektfullt bemötande, trygghet, god kommunikation, aktiv medveten närvaro och hållbara arbetssätt är viktiga för oss.

Arbetsplats: Alberga daghem och förskola
Arbetstid: 38h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560).

Vi värdesätter ett öppet förhållningssätt.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Elli Nylund, 0468771777, förnamn.efternamn@esbo.fi
Työpaikan osoite: Grindåkersgatan 2-4, 02600 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2215,06 €/månad
Työ alkaa: 2.8.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 02.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1849-21/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 01.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Barnskötare inom småbarnspedagogik

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 28.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja