Skip to main content

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Olars daghem

Vi önskar hitta dig positiva och entusiastiska barnskötare, som förstärkning till vårt team. Barnen är frän 3 till 6 åringar och tillsammans med dig arbetar en lärare inom småbarnspedagogik och en annan barnskötare.

Arbetsplats: Olars daghem

Arbetstid: 38 h 15 minuter/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Arbetet inleds i augusti 2021.

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: din tidigare arbetserfarenhet inom småbarnspedagogik.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Mia Hillner-Köysüren 046-8773419
Työpaikan osoite: Månskensgatan 2 AB, 02210 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2215,06 €/månad
Työ alkaa: 2.8.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1086-21/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Olars daghem

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 14.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus