Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Erikoistuva lääkäri Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Korva-, nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuvan lääkärin virat (täytettävänä 3 vakanssia). Virat täytetään enintään niin pitkäksi ajaksi kuin koulutettava tarvitsee erikoisalakohtaista koulutusta. Koulutuksen edellyttämä terveyskeskus- ja reunakoulutus tulee olla suoritettu ja yliopistosairaalan ulkopuolinen erikoisalakohtainen koulutus tulee pääsääntöisesti myös olla suoritettu.

Hakemukseen liitetään jäljennökset palvelutodistuksista, kuvaus tähänastisesta koulutuksesta (mukaan luettuna erittely suoritetusta runkokoulutuksesta sekä KNK-erikoisalakohtainen palvelu, jonka määrä tulee olla laskettuna kuukauden tarkkuudella) ja todistus toisen kotimaisen kielen taidosta.

Tieteellinen tutkimustyö katsotaan lisäansioiksi ja julkaisuluettelo tulee liittää hakemukseen.

Haku päättyy 16.9.2021. 

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteyshenkilö

ylilääkäri Antti Mäkitie, puh. 0504286847  

Erikoistuva lääkäri Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 07.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus