Skip to main content

Erityisasiantuntija Vantaa-Kerava Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman Neuvonnan ja asiakasohjauksen -projektiin

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Talous- ja hallintopalvelut
Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Talvikkitie 32 A, 01030 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 16.08.2021 - 31.12.2022

Haemme  ERITYISASIANTUNTIJAA Vantaa-Kerava Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman Neuvonnan ja asiakasohjauksen projektiin.

Toimit tiiviissä yhteistyössä Neuvonnan ja asiakasohjauksen projektipäällikön kanssa. Lisäksi teet monipuolista yhteis- ja verkostotyötä molempien kaupunkien työntekijöiden, hankkeen eri toimijoiden sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaniemme kanssa.

Työ vaatii innovatiivista ja ratkaisukeskeistä työotetta, nopeata toimintakykyä, tiimityötaijoja, itseohautuvuutta sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi ovat:

 • Projektiryhmän ja työryhmien vastuuvalmistelijana tai/ja sihteerinä toimiminen sovitusti
 • Työryhmien fasilitointi
 • Yhteiskehittämiseen osallistuminen
 • Kokeilupilotteihin osallistuminen (suunnittelu, valmistelu ja aikataulutus)
 • Sote-alan käsitteistötyöstä vastaaminen
 • Viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä projektipäällikön kanssa
 • Arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä projektipäällikön kanssa
 • Muiden Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman projektien palvelupakettityöryhmiin osallistuminen sovitusti

Tule kehittämään kanssamme Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluita! 

Sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt vuonna 2020 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2022.  

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan alueella kehittämiskärjiksi on valittu neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, lasten nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Kehittämistyöhön osallistetaan monialaisten toimijoiden lisäksi myös alueen asukkaita ja muita alueen toimijoita (esim. järjestötoimijat). Hanketta ohjaa Vantaan ja Keravan johto ja hanke toimii Vantaan ja Keravan sote-johdon alaisuudessa.  

Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta sekä Vantaa kaupungin sivuillta.

Olemme tekemässä ennenäkemätöntä sote-kehittämistyötä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

 • projektityöskentelyn osaamista 
 • sujuvaa suullista ja kirjallista viestintätaitoa 
 • julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tuntemuksen (erityisesti palvelu- tai/ja hoidon tarpeen arviointi)

Luemme eduksi: 

 • kokemuksen sosiaali-ja terveyspalveluiden kehittämisestä 
 • verkostomaisen työotteen - yhteiskehittämisen ja osallisuuden teemojen tuntemuksen 
 • vastuullisen ja itseohjautuvan asiantuntijatyön hallitsemisen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3614,68
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.


Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min/viikko 

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö
Veikkolainen Marja
040 5939 201
marja.veikkolainen@vantaa.fi

Tavoitettavissa, soittoajat: 3.8 klo 14-16 ja 4.8 klo 8-9

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Erityisasiantuntija Vantaa-Kerava Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman Neuvonnan ja asiakasohjauksen -projektiin

Vantaa
Kokopäiväinen

Julkaistu 22.07.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus