Skip to main content

Erityiskoulun rehtori

Oletko kiinnostunut koulun johtamistyöstä? Innostutko sidosryhmäyhteistyöstä ja kaupunkistrategisten tavoitteiden edistämisestä?

Haemme erityiskoulun rehtoria vakinaiseen palvelussuhteeseen Outamon kouluun 1.8.2021 lukien.

Outamossa pääset johtamaan erityiskoulua Lohjan Karkalinniemeen. Rehtorina johdat koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Johdat pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaat henkilöstöjohtamisesta, tuloksista ja toiminnan laadusta oman koulusi johtoryhmän kanssa. Johdat sidosryhmäyhteistyötä oman koulusi osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet. Toiminta edellyttää hyvää yhteistyötä Outamon lastenkodin kanssa.

Outamon koulu on yleissivistävä peruskoulu, joka toimii Lohjan Karkalinniemessä Outamon lastenkodin yhteydessä erityiskouluna. Koulu opettaa lapset säännölliseen koulunkäyntiin sekä työn arvostamiseen ja työnteon oppimiseen. Tavoitteena on saada kaikille oppilaille peruskoulun päättötodistus ja toisen asteen koulutuspaikka.

Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta ja kokemusta erityisopetuksesta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yhteystiedot: Perusopetuksen aluepäällikkö Taina Tervonen
09 310 83013
taina.tervonen@hel.fi

Perusopetusjohtaja Outi Salo
09 310 86274
outi.salo@hel.fi
Työpaikan osoite: Karkalintie 148, 08100 LOHJA
Työ alkaa: 1.8.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 17.05.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-398-21
Ilmoitus jätetty: 30.04.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Erityiskoulun rehtori

Lohja
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 09.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus