Skip to main content

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Kilonpuiston koulu

Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät (sijaisuus) autismin kirjon opetusyksikössä. Kilonpuiston koulu on noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa toimii yksi Suomen suurimmista autismikirjon erityisopetuksen yksiköistä. Yksikössä opiskelee noin 50 oppilasta 8 erityisopettajan ja erityiskoulunkäyntiavustajien johdolla. Opetus on nykyaikaista ja opettajat ovat innostuneita kehittämään työtään ja omaa osaamistaan.

Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 Espoo

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Lukuvuoden 2021-2022 aikana viikkotyöaika on 38,25h/vko.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava.

Tehtävässä edellytetään: Kokemusta ja osaamista autismin kirjon erityisoppilaiden kanssa työskentelystä. Työtehtäviin kuuluu työskentely opetuksessa, aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa.

Tehtävässä edellytetään oppilaslähtöistä ohjausotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: Hyviä tiimitaitoja, joustavuutta sekä kykyä toimia oma-aloitteisesti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Halua kehittää omaa ammattitaitoaan. Erilaisten puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien tuntemus on eduksi tehtävässä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa:
Virka-apulaisrehtori Kati Sippola, kati.sippola@espoo.fi, p. 0406368033 tai vastuuohjaaja Hanna Tanskanen, hanna.tanskanen@espoo.fi, p. 050 406 1279
Työpaikan osoite: Kilonpuisto 5, 02610 ESPOO
Palkkaus: 1204,45 €/kk (21h/vko).
Työ alkaa: 2.8.2021-31.1.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1084-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Kilonpuiston koulu

Espoo
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 14.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus