Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Koulumäen koulu

Haluatko auttaa yksilöllistä tukea tarvitsevia lapsia oppimaan? Tule moniammatillisen tiimin jäseneksi ja lapsiryhmän ohjaajaksi!

Haemme kahta erityiskoulunkäyntiavustajaa vakituisiin vakansseihin Koulumäen erityiskouluun autisminkirjon opetuksen 1. luokalle. Tämänhetkisen tiedon mukaan oppilaita on viisi. Koulussamme on myös autisminkirjon 3. luokka, jossa on kuusi pääosin toiminta-alueittain opiskelevaa oppilasta. Olemme kahden vuoden aikana suunnitelleet toimivat rakenteet koulupäivään ja ohjaukseen, mutta uuden luokan aloittaessa kehittämistä riittää yhä.

Oppilaille järjestetään Koulumäessä myös mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon. Koulumäessä on aidattu piha-alue ja kummallekin luokalle oma hoidon tila. Koulumme muissa 5.-9. luokissa oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja he opiskelevat yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Tämä kirjataan työsopimukseen. Aamu- ja iltapäivähoidon tuntien avulla kokonaistuntimäärä voi nousta 38,25 viikkotuntiin. Työsopimukseen kirjataan enintään 10 viikon kesäkeskeytys, kesäkeskeytyksen aikana on mahdollista hakea työtä vammaispalvelujen kesähoidosta.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava. Esim. lähihoitaja.

Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta erityisopetuksesta ja autisminkirjon opetuksesta, kuvakommunikaation käyttökokemusta sekä yhteistyötaitoja ja tiimin yhteisiin sopimuksiin sitoutumista.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Anne Perttilä, puh 050 341 5002, paluu vuosilomalta 2.8.2021
Työpaikan osoite: Opettajantie 1, 02360 ESPOO
Palkkaus: 1150,96 €/kk (21h/vko).
Työ alkaa: 10.8.2021
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 03.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1720-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 22.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Koulumäen koulu

Espoo
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 28.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus