Skip to main content

Erityisopettaja

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Pihlajiston ala-asteen kouluun erityisopettajan tehtävään yhdessä toimimisesta ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa. Erityisopettaja toimii samanaikaisopettajana tai pienryhmän kanssa oppilaiden joustavien opetusjärjestelyiden parissa ja osallistuu yhteisöllisen oppilashuollon tehtäviin. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavaa otetta työhön sekä ratkaisukeskeistä toimintatapaa.

Tehtävä sijoittuu pääasiassa koulun päärakennukseen Pihlajistossa. Koulussa on oppilaita n. 500 ja opetushenkilöstöä n. 45 henkeä.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: rehtori Heli Färm
09 310 82557
heli.farm@hel.fi
Työpaikan osoite: Salpausseläntie 3, 00710 HELSINKI
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-450-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Erityisopettaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 18.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus