Skip to main content

Erityisopettaja

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Hiidenkiven peruskouluun laaja-alaista erityisopettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.11.21-4.6.22.

Hiidenkiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jonka toiminnassa korostuu lähikouluperiaate. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme on kolme alueellista erityisluokkaa. Oppilaita Hiidenkiven peruskoulussa 850. Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta mediaopetukseen keskittyvässä painotetussa opetuksessa sekä ensimmäiseltä luokalta ruotsin kielikylpyopetuksessa.

Hiidenkiven peruskoulun kehittyvä ja hyvähenkinen työyhteisö antaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja innostavaan työtodellisuuteen. Opetuksen integraatio, ilmiöopetus ja teknologinen opetus näkyvät arkityössämme ja antavat hyvät puitteet koulutyölle. Arvostamme yhdessä opettamisen taitoja ja moniammatillisen työn kokemusta.

Kehitämme koulussamme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Hyödynnämme koko kaupunkia kaikenikäisten oppimisen tilana. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ja rikastuttaa oppimista. Kouluissamme on monenlaisia oppijoita. Tuemme yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista perustuen jokaisen oppijan vahvuuksiin. Arvostamme jokaista yksilönä.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

WWW-osoite: http://
Yhteystiedot: rehtori Janika Salo
09 310 86711
janika.salo@hel.fi
Työpaikan osoite: Rajatie 7, 00730 HELSINKI
Työ alkaa: 1.11.2021 - 4.6.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 27.10.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-1128-21
Ilmoitus jätetty: 13.10.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11004773

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Erityisopettaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 13.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus