Skip to main content

Förvaltningssekreterare, 80%

ÅMHM är en prövnings- och tillståndsmyndighet inom miljö, livsmedel, alkohol, hälsovård, sjukvård och socialvård. Därtill handhar myndigheten 24 h veterinärvårdsverksamhet samt utför laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö.

ÅMHM lediganslår en ordinarie tjänst som förvaltningssekreterare 80%

ÅMHM har prövnings- och tillsynsansvar inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, alkoholservering, tobaksförsäljning, djurskydd, socialvård och hälsovård. Våra miljöskyddsinspektörer och veterinärer ansvarar självständigt för sina arbetsområden och har i detta arbete stöd av en administratörsgrupp.

De administrativa funktionerna består av en myndighetsjurist som stödjer myndigheten i olika juridiska frågor, en förvaltningssekreterare med ansvar för bland annat administration av beslut, en ekonom som sköter personal- och ekonomiadministration, en kanslist som bland annat sköter diarieföring, växel, blanketter och hemsida samt en veterinärassistent som sköter smådjurskliniken och viss veterinäradministration.

Som förvaltningssekreterare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att expediera, granska och fakturera prövnings- och tillsynsbeslut och att sköta myndighetens arkiv. Du har en viktig roll i myndighetens kvalitetssäkring och medverkar till att upprätthålla och utveckla våra förvaltnings- och administratörsrutiner. Att bistå inspektörerna i enklare förvaltnings- och juridik frågor är en del av arbetet. Du sköter även styrelsens och prövningsnämndens sekreteraruppgifter. Då administratörsgruppen är liten går kanslisten, ekonomen och förvaltningssekreteraren in i varandras arbetsuppgifter vid behov.

Vad vi söker
Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska.

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen på gymnasienivå. Meriterande är dokumenterat goda kunskaper i och erfarenhet av allmän förvaltning samt goda datakunskaper. Vårt ärendehanteringssystem heter EDP Vision och är ett viktigt arbetsredskap i förvaltningssekreterarens tjänst.

Vi ser gärna se att du har kunskap och intresse av IT-frågor och kan vara behjälplig i utvecklingen av att arbeta för en ökad digitalisering inom myndigheten.

ÅMHM är en relativt liten myndighet och det behöver finnas en flexibilitet i att göra insatser inom flera olika områden och arbeta tillsammans med grupperna utifrån de behov som finns av avlastning och stöttning.

Myndighetens förvaltningsspråk är svenska. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde och ersättning
Tjänsten är på 80% med tillträde den 1 september 2021. Grundlön för heltid enligt gällande tjänstekollektivavtal (2400 - 3231 €/månad inkluderat allmänt lönetillägg)

WWW-osoite: http://www.amhm.ax
Yhteystiedot: Mer information om tjänsten fås av:
Myndighetschef Susanne Perander, Kanslist Michaela Rosén, Myndighetsjurist Robert Sundström, (+358-18-) 528 600 eller
e-post fornamn.efternamn@amhm.ax
Työpaikan osoite: Norragatan 17, 22100 MARIEHAMN
Palkkaus: 2400 - 3231 €/månad
Työaika: muu osa-aikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 26.07.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda senast den 25 juli 2021 kl. 15.00 på adressen:
ÅMHM
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn
eller digitalt per e-post på kansliet@amhm.ax
Ilmoitus jätetty: 10.06.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Förvaltningssekreterare, 80%

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Maarianhamina
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 10.06.2021

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja

Maarianhamina
Maarianhamina
Maarianhamina
Maarianhamina
Maarianhamina