Skip to main content

Fysioterapeutti, Vantaan sairaala

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Fysioterapeutti, Vantaan sairaala

Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.06.2022 (tai sopimuksen mukaan) - 


Hei sinä kuntoutuksen ammattilainen! Etsitkö paikkaa, missä pääset tekemään erilaisten potilaiden parissa töitä ja missä olet osa rautaista fysioterapeuttitiimiä? Haemme Vantaan sairaalan terapiayksikköön fysioterapeuttia, joten olisitko sinä hyvä tyyppi meidän tiimiin?  

Vantaan sairaalaan kuuluu Katriinan sairaalan seitsemän erilaista profiloitunutta osastoa, geriatrinen poliklinikka ja Peijaksen sairaalassa sijaitsevat akuuttigeriatriset osastot sekä kotisairaala. Katriinan sairaalassa osastot ovat profiloituneet esim. geriatriseen tutkimus- ja kuntoutusosastoon, murtuma- sekä AVH-potilaisiin painottuviin osastoihin, haava- ja infektiopotilaiden hoitoon sekä palliatiiviseen puoleen. Fysioterapeutit työskentelevät kaikilla osastoilla. Haettava tehtävä sijoittuu osasto 4:lle, missä hoidetaan ja kuntoutetaan erityisesti haava- ja amputaatiopotilaita. 

Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu arvioida potilaan toimintakykyä ja sen kehittymistä osana moniammatillista työyhteisöä yhdessä hoitavan lääkärin, sekä hoitohenkilökunnan kanssa. Kuntoutustyön lisäksi työhön kuuluu kotikäynnit ja apuvälinearviot sekä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.  

Osastoillamme korostuu moniammatillinen tiimityöskentely. Työyhteisömme koostuu fysio- ja toimintaterapeuteista, hoitohenkilökunnasta, lääkäreistä, farmaseuteista, sosiaaliohjaajasta, palveluohjaajasta ja sihteeristä. Kaikilla työyhteisön toimijoilla on yhteinen päämäärä ja keskiössä on potilas. Korostammekin työyhteisössämme hyviä tiimityöskentelytaitoja, sekä reipasta, moniammatillista työotetta. Toimintaamme ohjaa toiminnan kehittäminen ja henkilöstölähtöinen lähestyminen.  

Vantaan sairaalan terapiayksikön terapeutit työskentelevät AKOS -osastoilla sekä Katriinan sairaalassa. Terapiatiimimme Katriinan sairaalassa koostuu 12 fysioterapeutista, yhdestä kuntohoitajasta ja kolmesta toimintaterapeutista. Terapiayksikössä on avoin ja innostunut työilmapiiri.

 Vantaan sairaala suuntaa tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on, että sairaala tuottaa laadukasta, vaikuttavaa ja potilaslähtöistä palvelua. Haluamme, että sairaala on vetovoimainen työpaikka, jossa jokaisen on hyvä työskennellä, arjen työ on sujuvaa ja omaa osaamista ja ammattitaitoa voi toteuttaa ja kehittää omaa työtään. Tätä kehittämistyötä teemme yhdessä.  

Tarjoamme työntekijöillemme moniammatillisen tiimin vahvan tuen sekä alussa tarvittavan perehdytyksen. Henkilökunnallamme on useiden erikoisalojen asiantuntemusta, mikä mahdollistaa laadukkaan toiminnan, jolla edistämme ja ylläpidämme potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Kannustamme työyhteisöjä ja työntekijöitä kehittämään toimintakulttuuria ja työtapoja potilaiden parhaaksi.  

Tervetuloa töihin Vantaan sairaalaan!

Vantaan sairaalaan kuuluvat Seutulan maalaismaisemassa sijaitseva Katriinan sairaala ja Peijaksen sairaalassa sijaitseva akuuttigeriatrinen yksikkö. Katriinan sairaalassa on seitsemän sairaalaosastoa, joista jokainen on profiloitunut omaan erikoisalaansa, kuten esimerkiksi hoitamaan murtumapotilaita, aivoverenkiertohäiriöpotilaita, haavapotilaita ja infektiosairauksia. Peijaksen sairaalassa akuuttigeriatrisessa yksikössä on kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa sekä kotisairaala.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Fysioterapeutti (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)

Luemme eduksi: Kokemus työskentelystä ikäihmisten kanssa kotona asuvien parissa sekä sairaalaympäristössä on eduksi. Toivomme hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja lisäksi arvostamme hyviä ATK-taitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Palkkaus: 2632,38
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista rokotussuojaa (covid-19), Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta, Valitulta henkilöltä voidaan pyytää todistus suoritetusta huumausainetestistä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Osastonhoitaja

Aaltonen Anna

0503121605

anna.aaltonen@vantaa.fi

Tavoitettavissa Ma-pe klo 8-15


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.