Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Handledare, Svenska bildningstjänster

Har du erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar för att förebygga skolfrånvaro? Är gemenskapsuppbyggande metoder din grej? Samarbetar du gärna med andra vuxna för barn och ungas bästa? Om du svarade ja på någon av frågorna kan uppgiften som handledare vara något för dig!

Vi söker handledare till våra skolor i Esbo med fokus på årskurserna 5-9.

Resultatenheten Svenska bildningstjänster anställer för tiden 1.8.2021 - 31.7.2022 tre handledare som arbetar i våra skolor för att främja elevernas känsla av gemenskap i skolan och minska frånvaron. I arbetet som handledare arbetar du med enskilda elever och elevgrupper, skolpersonal, vårdnadshavare, ungdomsledare samt andra handledare i Esbos svenska och finska skolor.

Till arbetsuppgifterna hör åtgärder för att främja närvaro och känsla av gemenskap, tidiga och förebyggande åtgärder för att ingripa i frånvaro, handledningssamtal som stöd för skolgången och verksamhet för elever i mindre grupper. Till arbetet hör också ansvar för planering och förverkligande av gemenskapsuppbyggande lektioner i samarbete med klassföreståndare. Även samarbeten för övergångarna mellan årskurs 5, 6 och 7 är något handledarna kommer att utveckla.

Vi söker dig som har goda samarbetsfärdigheter och vilja att jobba målmedvetet för barns och ungas bästa. Du har kunskap om den grundläggande utbildningen och erfarenhet av att arbeta i skolmiljö. Du är lösningsorienterad, systematisk, flexibel och initiativrik. Du trivs med arbetsuppgifter som varierar från dag till dag.

Handledarna anställs som del av projekt som genomförs med utbildnings- och kulturministeriets specialunderstöd för pilotprojekt med engagerande arbete i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen.

Arbetet inleds i augusti 2021.

Arbetsplats: olika skolor i Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig högskoleexamen.

Vi förutsätter:
- utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska
- ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga
- kunskap om den grundläggande utbildningen
- erfarenhet om att arbeta med barn och unga
- flexibilitet, initiativförmåga och ett lösningsorienterat och systematiskt arbetssätt

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger:

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson tel. 0503632937
Työpaikan osoite: Karaporten 1, 02610 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2668,74 € / månad
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 02.07.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1502-21/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 18.06.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä