Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Informatör, Verksamhetsområdet för fostran och lärande

Vanda stad, Fostran och lärande, Gemensamma tjänster
Verksamhetsområdet för fostran och lärande, Information och interaktion
Silkesfabriksvägen 5, Dickursby, Vanda
Arbetsförhållandets längd: Ordinarie 16.08.2021 eller enligt överenskommelse 


Hej, vill du göra mångsidig kommunikation för Vandas svenskkunniga invånare? Är du intresserad av hur kommuner arbetar och vill du dra ditt strå till stacken för att på bästa möjliga sätt informera om stadens service, synliggöra beslutsfattande och engagera Vandabor i olika påverkningsmöjligheter? 

Den svenskspråkiga informatören jobbar inom det svenskspråkiga serviceområdet som i organisationen placerar sig inom verksamhetsområdet för fostran och lärande men innefattar också övrig svenskspråkig service. Ungefär hälften av kommunikationsbehovet finns inom småbarnspedagogiken och utbildningen. 

Som Vanda stads svenskspråkiga informatör får du jobba över alla verksamhetsområdens gränser och bekanta dig med kommunens verksamhet på många olika plan. Du trivs med ett brett arbetsfält och kan problemfritt engagera dig i olika typer av ärenden t.ex. inom småbarnspedagogik och utbildning, biblioteks- och kulturservice, social- och hälsovårdsreformen. Eftersom den här tjänsten inom Vanda stad inte funnits tidigare är detta en ypperlig chans att själv få påverka sin arbetsbild och dess utformning. 

Under en vanlig arbetsdag skapar du innehåll för sociala medier, svarar på invånarnas frågor och önskemål, uppdaterar externa och interna webbsidor och skriver nyheter för olika digitala och icke digitala kanaler.  

Du upprätthåller och utvecklar informationskanaler och informationspraxis på båda språken, deltar i bl.a. upprätthållandet av vanda.fi och dess utvecklingsarbete. Du deltar i undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions och påverkarorganet Svenska kommitténs möten och sköter ansvarsfullt deras kommunikation. En gång om året sammanställer du en svenskspråkig kommunikationsöversikt. Du informerar också internt och stöder våra sakkunnigas informations- och materialproduktion. 

I krissituationer är du redo att agera snabbt och ge ditt stöd för den direktör som behöver dig. Du trivs i uppgiften om du har ett nyfiket lynne och har lätt för att finna dig i nya situationer t.ex. på torget i Dickursby eller i en skola på ett nyhetsuppdrag. Du kommer långt med ett självständigt arbetssätt, kreativa idéer och lyhördhet för vad som händer i Finlands fjärde största och mest mångkulturella stad!   

Du skapar innehåll främst på svenska men du ryggar inte tillbaka för att också kommunicera i tal och skrift på finska och varför inte på engelska?  

 

Information on anställningen  

Behörighetsvillkor Lämplig högskoleexamen

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi att: 

  • du har mångsidig erfarenhet och dokumenterad erfarenhet av kommunikation via flera olika kanaler
  • du skriver och talar svenska på modersmålsnivå och finska på utmärkt nivå
  • du har en för uppgiften lämplig högskoleexamen

Som merit räknar vi att: 

  • du har en uppfattning om hurdan effektiv kommunikation är för olika intressegrupper inom staden 
  • Sociala medier är ditt andra hem och du skapar problemfritt innehåll t.ex. på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube eller till och med Snapchat 
  • du förstår hur tillgänglighetsdirektivet inverkar på kommunens kommunikation och du skapar lättförståeligt webbinnehåll 
  • du har goda samarbetsfärdigheter och du vågar föra fram din egen expertis 
  • du kan jobba självständigt och målinriktat också under tidspress, t.ex. när kommunikationsbehovet egentligen fanns redan igår! 
  • utöver svenska och finska ses övriga språkkunskaper som en merit

Villkoren i anställningsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA/KVTES). 

Lön: 2.850 euro/mån., och också ett eventuellt tillägg baserat på tidigare arbetserfarenhet. 

Tillstånd som krävs: före utnämningen ska ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från företagshälsan uppvisas. 

Antalet anställningar:

Prövotid: För uppgiften gäller en 6 månaders prövotid. 

Heltids-/deltidsarbete: Heltid 

Typ av anställning: Arbetsavtalsförhållande 

Arbetstid: 36 h 45 min/vecka 

Kontaktinformation: Kommunikationschef Kaisu Tolvanen, tfn. 040 861 0812, kaisu.tolvanen@vantaa.fi 


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
 
 Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ansökningstiden för Vandas ansökningar går ut kl. 16.00.
 
 Videointervjuer kan komma att användas i rekryteringsprocessen. 

 

Informatör, Verksamhetsområdet för fostran och lärande

Vantaa
Kokopäiväinen
Alempi korkeakoulututkinto

Julkaistu 06.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus