Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Haluatko löytää uuden näkökulman työhösi varhaiskasvatuksen lastenhoitajana, inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa?

Tässä tehtävässä pääset omalla osaamisellasi vaikuttamaan tiimissä ja työyhteisössä muiden ammattilaisten kanssa työprosesseihin, joissa jokaisen lapsen vahvuudet nousevat esiin ja Sinä olet mukana vahvistamassa lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen polkua.

Tavoitteenamme on tukea jokaisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, huomioiden heidän vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, tarpeet sekä oppimisen haasteet. Toimintaa eriyttämällä voimme tarjota jokaiselle lapselle sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia kehittyä omien vahvuuksien suuntaisesti. Voimme jakaa lapsiryhmän entistä tarkoituksenmukaisemmin, painottaen toiminnallisuutta, leikkiä ja projektityöskentelyä, kun ryhmässä tai yksikössä on ylimääräinen kasvatusvastuullinen työntekijä.

Arvostamme herkkyyttä havainnoida ja kohdata lasten erilaisia tarpeita sekä oppimisen haasteita. Myönteistä, vahvuuksia huomioivaa pedagogista työotetta, taitoa ja uskallusta heittäytyä leikkiin sekä innokkuutta oppia yhdessä lasten kanssa.

Työyksiköt vaihtelevat toimitavuosittain.

Työpaikan nimi: Ellipsin päiväkoti (Työsuhteen alkaessa)
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Mirka Raekoski mirka.raekoski@espoo.fi tai p. 0405191285
Työpaikan osoite: Ellipsikuja 1B, 02210 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2215,06 €/kk
Työ alkaa: 2.8.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.07.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1454-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 13.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 27.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus