Skip to main content

Johtava ICT-asiantuntija

Helsingin kaupungin kehitttämiseen liittyy vahvasti digitalisaatio ja palveluiden sekä ratkaisujen jatkuva, voimakas kehittäminen. Kokonaisarkkitehtuuri (EA) on yksi keino suunnitella, kuvata ja edistää palveluiden, toiminnan, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden kokonaisuutta ja edistää yhteentoimivuutta kaupungin toiminnassa. Johtavalla asiantuntijalla on keskeinen rooli ohjata ja koordinoida kaupungin arkkitehtuuria erityisesti digitalisaation näkökulmasta sekä huolehtia mm. tiedonhallinalain arkisten velvoitteiden asioista arkkitehtuuriin liittyen.

Keskeiset tehtävät työssä ovat:
- Kaupungin kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, ohjaus ja tilannekuvan ylläpito yhdessä toimialojen, liikelaitosten ja kumppanien kanssa
- Ratkaisuarkkitehtuuriohjaus eli kehityshankkeiden ratkaisujen ohjaus tavoitearkkitehtuurin mukaisesti
- Kansallisen ja kansainvälisen aihealueen kehityksen seuraaminen ja vaikuttaminen
- Tehtäväalueen toiminnan ja talouden suunnittelu ja digitalisaatioyksikön arkkitehtuuriasiantuntijoiden sisältöjohtaminen palvelupäällikön kanssa

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan laaja- ja monialaisen kaupungin toimintaan ja kehittämiseen.

Olet avoin ja aktiivinen, tulet toimeen erilaisten ja eri ammattitaustan omaavien ihmisten kanssa. Osaat perustella näkemyksesi ja tulkita asioita kuulijan ymmärtämään muotoon ja indikoida riippuvuuksia ja asioiden välisiä suhteita. Olet kotona niin hallintoihmisten, liiketoiminnan kuin tietotekniikan ammattilaistenkin kanssa. Osaat verkostojohtamisen asiat ja sinulla on taitoa saada asioita jäsennellysti eteenpäin. Sinulla on halua ja osaamista määritellä myös arkkitehtuurin sisältöä eli tavoitetilaa sekä kyky ratkoa ongelmia nopeasti ja paineen alla kokonaiskuva huomioiden.

Tehtävän kelpoisuusehto:
 Ylempi korkeakoulututkinto

Lisäksi tehtävässä edellytetään:
Vahvaa kokemusta kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä, digitalisaation arkkitehtuuriohjauksesta, arkkitehtuurimenetelmistä, tietämystä toiminnan kehittämisestä, tietojen hallinnasta sekä teknologia- ja sovellusratkaisuista sekä asiantuntijatyön ohjaamisesta.

Eduksi luetaan:
Kokemusta strategialähtöisestä suunnittelusta ja kehittämisestä.
Ymmärrystä tietosuojasta ja tiedonhalllinnasta, tietoturvallisten, käyttäjäystävällisten palveluiden ja järjestelmien kehittämisestä sekä kehittämistavoista ja hankinnoista. Aihealueeseen vaikuttavan lainsäädännön tuntemus.

Yhteystiedot: Ari Andersin
Palvelupäällikkö, ICT-asiantuntijapalvelut
Kaupunginkanslia, Strategiaosasti, Digitalisaatioyksikkö
Puh. +358 50 506 5257
Email. Ari.Andersin@hel.fi
Työpaikan osoite: Siltasaarenkatu 18-20, 00530 HELSINKI
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 5.018,16 €/kk
Työ alkaa: 1.12.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 21.10.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KANSLIA-08-21-21
Ilmoitus jätetty: 15.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Johtava ICT-asiantuntija

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 15.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus