Skip to main content

Johtava sosiaaliohjaaja

Vakinainen työsuhde

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Työavain: SOTE-01-514-22
Haku Päättyy: 07.07.2022 klo 16:00
Palkka: 3 557,51 €/kk+yleiskorotus 1.6.22 alkaen
Palvelussuhde: 1.9.2022
Työpaikan osoite: Työpajankatu 14A, 00580, Helsinki

Haemme johtavaa sosiaaliohjaajaa maahanmuuttoyksikköön, jossa järjestetään keskitetysti kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Yksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita alkuvaiheen kotoutujia. Palveluja annetaan myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomille henkilöille.

Johtava sosiaaliohjaaja vastaa työryhmästä, jonka tehtävänä on palveluneuvonta eri muodoissa yksikön asiakkaille. Työryhmään kuuluu kaksi sosiaaliohjaajaa ja viisi ohjaajaa. Lisäksi työryhmässä työskentelee kaksi monialaisessa hankkeessa työskentelevää hanketyöntekijää. Tehtävänäsi on esimiestehtävien lisäksi vastata työryhmän palvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä, koko yksikön sosiaaliohjauksen tukemisesta ja koordinoinnista sekä osallistua asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin.

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimialan meneillään olevassa palvelujen uudistamistyössä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen esihenkilön tehtävän. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumisen mahdollisuudet. Työn voi aloittaa 1.9.2022 tai sovitusti.

Täytä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakijoiden haastattelut suoritetaan viikolla 28.

Kelpoisuusehdot:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) ja soveltuva sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto esim. YTM/VTM tai sosionomi (YAMK).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä johtaa vaativaa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä, itsenäistä työotetta, hyvää organisointi- ja paineensietokykyä sekä innostusta kehittää työtä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat verkostomaisen kehittämistyön avain. Lisäksi edellytetään kokemusta sosiaaliohjauksen tehtävistä.

Eduksi luetaan työkokemus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä alkuvaiheen kotoutujien kanssa ja Apotti-järjestelmän tuntemus.

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Sopimusala
SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
johtava sosiaalityöntekijä Heli Härkönen, p. 09 310 46992, heli.harkonen@hel.fi

Lisätietoa
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/maahanmuuttajat/maahanmuuttoyksikko/