Skip to main content

Johtava sosiaalityöntekijä

Haemme innostunutta ja kehittämismyönteistä johtavaa sosiaalityöntekijää mielenkiintoiseen esihenkilötehtävään Helsingin päihdepalveluihin Toipumiskampuksen kuntoutuskokonaisuuteen.

Päihdepalvelut ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa vastataan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin monialaisesti ja tuodaan palvelut mahdollisimman helposti saataville. Palvelut perustuvat toipumisorientoituneeseen viitekehykseen.

Toipumiskampuksen kuntoutuspalveluissa painotamme yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta. Tuemme asiakkaitamme muutokseen sekä päihteiden käytössä että siihen liittyvässä päihteettömän elämäntavan rakentamisessa asiakkaidemme toipumisen vaihe huomioiden. Kampuksen kokonaisuuteen kuuluvat laitoskuntoutusyksikkö Luoto, ryhmämuotoinen päihdeavokuntoutus, perheiden päihdeavokuntoutus, päihteetön päivätoiminta Villa Sture ja päihdehuollon jälkikuntoutus kumppanuustalo Harjulan osana.

Johtavana sosiaalityöntekijänä pääset johtamaan, tukemaan ja kehittämään kampuksen kolmessa työryhmässä - perheiden päihdeavokuntoutuksessa, päivätoiminta Villa Sturessa ja päihdehuollon jälkikuntoutuksessa/Harjulassa - tehtävää päihdetyötä sekä koko kampuksen päihdekuntoutusta ja toipumiskulttuuria.

- Päihdehuollon jälkikuntoutuksessa tehtävä päihdetyö kumppanuustalo Harjulassa Sörnäisissä on suunnattu toipumisen myöhäisvaiheissa oleville asiakkaille. Jälkikuntoutuksen kumppanina työskentelee vertaistukiyhdistys Suojatie ry, joka ylläpitää päihteetöntä kohtaamispaikkaa.
- Päivätoiminta Villa Sture tarjoaa monipuolista päihteetöntä päivä- ja ryhmätoimintaa ja toimii kumppanuustalo Hannassa Alppilassa.
- Perheiden päihdeavokuntoutus tarjoaa perheterapiaa ja sosiaaliohjausta lapsiperheille tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Perheiden päihdeavokuntoutuksen toimipiste sijaitsee Käpylässä.

Työryhmissä työskentelee sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, perheterapeutteja, ohjaajia ja sosiaalityöntekijä - yhteensä 20 työntekijää. Johtavana sosiaalityöntekijänä vastaat myös toiminnasta ja yhteistyöstä Suojatie ry:n vertaistoimijoiden kanssa kumppanuustalo Harjulassa. Kolleaganasi toimii toinen johtava sosiaalityöntekijä, joka vastaa Toipumiskampukseen kuuluvien avo-ja laitoskuntotustyöryhmien esihenkilötyöstä yhdessä osastonhoitajan kanssa.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävässä painottuu toiminnan kehittäminen yhdessä työryhmien kanssa, henkilöstöhallinto sekä työntekijöiden tukeminen heidän työssään. Päihdepalveluissa painotetaan valmentavaa johtamista ja tiimien itseohjautumisen tukemista. Saat työllesi esimiehen ja päihdepalvelujen moniammatillisen esimiesverkoston tuen. Tarjoamme Helsingin kaupungin hyvät henkilökuntaedut mm. työmatkaedun, lounasedun, liikuntapalvelut, kouluttautumismahdollisuudet sekä mielekkään työn ja mahdollisuuden työsuhdeasuntoon.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään 7.9. ja 9.9.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Esihenkilökokemusta, päihde- ja/tai mielenterveystyön kokemusta sekä vertaistyön kentän tuntemusta. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiutta liikkuvaan työhön.

Luemme eduksi:
Helsingin palvelujärjestelmän ja vertaistoimijakentän tuntemuksen, tiedontuottamistaidot ja esihenkilökoulutuksen.

Yhteystiedot: Tuula Hiltunen, Toipumiskampuksen johtaja, 09 310 42852
(2. - 6.8.2021 ja 23. - 30.8.2021)
Pia Pulkkinen, päihdepalvelujen päällikkö, 09 310 23013
(9. - 20.8.2021)
Työpaikan osoite: Harjukatu 7, sisäpiha, 00500 HELSINKI
Palkkaus: 3745,09 €/kk
Työ alkaa: 1.11.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 30.08.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-02-234-21
Ilmoitus jätetty: 02.08.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Johtava sosiaalityöntekijä

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 02.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus