Skip to main content

Johtava sosiaalityöntekijä

Haemme lännen nuorten sosiaalityön tiimiin johtavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 1.2.2022 alkaen.

Tiimissä työskentelee 8 sosiaalityöntekijää, 4 sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Nuorten sosiaalityö ja -ohjaus palvelee Länsi-Helsingin 16-29 -vuotiaita nuoria. Osa tiimin työntekijöistä palvelee keskitetysti kaikkia kaupungin ruotsinkielistä nuorten sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tarvitsevia asiakkaita.

Tehtäviisi kuuluu päivittäisjohtaminen, joka kattaa asiakastyön ohjaamisen ja ammatillisen tuen. Lähiesihenkilönä vastaat tiimin työntekijöiden osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edellytyksistä, rekrytoinnista ja perehdytyksestä sekä henkilöstöhallinnon päätöksenteosta. Osallistut aktiivisesti mm. Terveys- ja hyvinvointikeskusten verkostotyöhön ja nuorten palveluiden kehittämiseen.

Tarjoamme tiiviin perehdytyksen tehtäviin, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan, liukuvan työajan, mahdollisuuden etätyöhön, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun ja lounasedun. Tueksesi saat asiantuntevan ja osaavan tiimin, lähiesihenkilön, lännen aikuissosiaalityön esihenkilöverkoston sekä kollegiaalisen mentorituen.
Lännen aikuissosiaalityön toimipiste sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä osoitteessa Hopeatie 6. Toimipisteessä on nuorten sosiaalityön ja -ohjauksen lisäksi kaksi aikuisten sosiaalityön ja -ohjauksen tiimiä, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen tiimien työtilat, joten saat kollegiaalista tukea työhösi myös päivittäin työpaikalla.

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Edellytämme kokemusta nuorten tai aikuisten sosiaalityöstä ja esihenkilötyöstä, innostusta valmentavaan johtamiseen, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyötaitoja ja sujuvaa dokumentointiosaamista.

Arvostamme avointa ja keskustelevaa työskentelyotetta, Helsingissä käytössä olevan Apotti-asiakastietojärjestelmän osaamista ja Helsingin nuorten palveluiden tuntemusta. Lisäksi arvostamme kiinnostusta ja osaamista rakenteelliseen sosiaalityöhön, sosiaalisen median hyödyntämiseen osana rakenteellista työtä sekä sujuvaa ruotsin kielen taitoa.

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta

Yhteystiedot: Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö
p. 050 4020 288
23.11. klo 13.30-14.00
29.11. klo 13.00-13.30
Työpaikan osoite: Hopeatie 6, 00440 HELSINKI
Palkkaus: 3745,09 €/kk
Työ alkaa: 1.2.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 10.12.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-794-21
Ilmoitus jätetty: 22.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11071619

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä