Skip to main content

Käyttömestari

Haemme Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalveluille käyttömestaria, jonka tehtäviin kuuluvat tapahtumien valo-, ääni- ja AV-tekniset työt. Työtehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu-, rakennus-, toteutus- ja purkutyöt sekä asiakkaiden konsultointi. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu kalustokirjanpito, kaluston ja järjestelmien suunnittelu, hankintojen valmistelu, sekä laitteiden huolto ja varastointi. Käyttömestarilla on keskeinen rooli palvelualueen tapahtumien digitaalisten tuotantojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Työ sisältää ilta-, viikonloppu- ja pyhätöitä.

Palvelualueella on käytössä työnkierto, mutta pääasiallisena työpisteenä toimii Espoon kulttuurikeskus.

Työpaikan nimi: Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut / Espoon kulttuurikeskus

Työaika: 38h 15min / vko

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai alalla hankittu pitkäaikainen kokemus.

Tehtävässä edellytetään:

Valo-, ääni- ja AV-teknisten välineiden, ratkaisujen ja laitteiden käytön osaamista sekä teknisten kokonaisratkaisujen hallintaa.

Digitaalisten tuotantojen teknisen toteutuksen kokonaisuuden hallintaa.

Modernin esitystekniikan laajaa tuntemusta.

Tuntemusta ethernet-verkoista ja niiden käytöstä esitystekniikassa sekä yleisimpien audio- ja valo-ohjausverkkoprotokollien toiminnan ja konfiguroinnin hallintaa.

Vankkaa kokemusta alan työtehtävistä ja hyvää kykyä suoriutua henkilötasolla tapahtuvasta

yhteistyöstä ja ryhmätyöskentelystä asiakkaiden, työryhmän jäsenten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä sekä hyviä ryhmätyötaitoja.

Suomen kielen sekä Englannin kielen taitoa.

Arvostamme:

Tehtäväalueen kokonaisuuden hallintaa ja alan tuntemusta.

Sähköisten työvälineiden ja ohjelmistojen hallintaa.

Aktiivista vuorovaikutusta työn ja palvelukokonaisuuden kehittämisessä.

Näyttämömekaniikan järjestelmien tuntemusta.

Ruotsin kielen taitoa.

Espoon kaupungin Kulttuurin tulosyksikkö on osa Elinvoima tulosaluetta ja vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta, kulttuurisesta profiilista sekä tulosyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ovat osa Kulttuurin tulosyksikköä. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali, Kannusali sekä Lasten kulttuurikeskus Aurora.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritalojen ja -tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta, kaupunkitapahtumien tuotannosta ja markkinoinnista sekä tapahtumayhteistyöstä.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa arkisin 1.12.2021-20.12.2021 klo 9-15 välisenä aikana tekninen päällikkö Salomon Österlund, puh. 050 566 6473 tai käyttöpäällikkö Ari Virtanen puh. 050 572 6372
Työpaikan osoite: Kulttuuriaukio 2, 02100 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2823,52 €/kk
Työ alkaa: 1.1.2022 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 20.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-05-61-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 02.12.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11092700

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Käyttömestari

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 20.12.2021

Jaa työpaikkailmoitus