Skip to main content

Kehitysinsinööri/Development Engineer

We at Yara are part of a global network, collaborating to profitably and responsibly solve some of the world's key challenges - resource scarcity, food insecurity and environmental change.

About the unit

Yara Siilinjärvi unit produces fertilizers and phosphoric acid. We also have only active phosphate mine in Western-Europe. Siilinjärvi unit employs about 400 Yara professionals.

To keep up continuous improvement of our processes and ways of working in Siilinjärvi fertilizer plant we are hiring

DEVELOPMENT ENGINEER

First projects you will start to work with your new colleagues are

 • commissioning and development of new digital performance management tools
 • nitric acid heat exchanger using site’s waste heat
 • final product coating unit development

You will participate to plant’s operative meetings and are actively taking part to daily problem solving with Production Engineer, Shift Supervisors, Maintenance Engineers and Operators. You get change to learn and share knowledge with very experienced colleagues both in local and Yara-wide communities.

Responsibilities

 • Coordinating wide range of interesting development tasks including raw material and product quality, fertilizer process and energy efficiency.
 • Coordinating plant’s management of change
 • Development of performance indicators and management tools with Yara digitalization and IT-teams
 • Substitute for Production Engineer
 • Fertilizer plant representative in site’s development groups and Yara community of practice

Profile

 • Preferably university degree in process engineering or chemistry
 • Experience in process industry
 • Committed positive attitude towards continuous improvement and safety
 • Fluent in English, both written and verbal
 • Desire to develop Finnish language skills

Beneficial qualities for the candidate

 • Experience in chemical process industry
 • Understanding of LEAN and Six Sigma methodology

Contact details

Henri Pitkänen, Production Manager, p. +358 50 305 1169

Pia Nykvist-Lindström, HR Manager, p. +358 40 749 1047

Apply no later than

July 31st, 2021 via www.yara.com/careers

Knowledge grows through differences

Yara is committed to creating a diverse and inclusive environment and is proud to be an equal opportunity employer. We believe that creating a diverse and inclusive work environment is not only the right thing, but also the smart thing to do. To deliver on this, Yara has firmly anchored Diversity & Inclusion (D&I) as one of our top 7 strategic actions and has more than 400 employees worldwide involved in D&I ambassador networks.

 

Me Yarassa tuotamme ratkaisuja tuottavaan ja kestävään maatalouteen sekä ympäristönsuojeluun. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa osallistumme globaalien haasteiden kuten ruoan ja luonnonvarojen riittävyyden sekä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.

Yaran Siilinjärven tehtailla tuotetaan lannoitteita ja fosforihappoa. Lisäksi meillä on Länsi-Euroopan ainoa toimiva fosfaattikaivos. Siilinjärven tehtailla työskentelee noin 400 osaajaa.

Kehittääksemme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme haemme Siilinjärven lannoitetehtaalle

KEHITYSINSINÖÖRIÄ

vastaamaan mielenkiintoisista hankkeista liittyen muun muassa tuotelaatuun, lannoiteprosessiin ja tehtaan energiatehokkuuteen.

Ensimmäisiä hankkeita, joita pääset toteuttamaan yhteistyössä Yaran asiantuntijoiden kanssa ovat

 • suorituksen johtamisen digitalisointiin tähtäävien työkalujen kehitys ja käyttöönotto
 • typpihapon lämmitys toimipaikan hukkalämmöllä
 • lopputuotteen pinnoitusprosessin kehitys

Osallistut tehtaamme operatiivisiin palavereihin ja olet mukana päivittäisten haasteiden ratkomisessa tehtaamme tuotantoinsinöörin, vuorotyönjohtajien, kunnossapitoasiantuntijoiden ja käyttöhenkilöstön kanssa. Hyödynnät uuden oppimisessa osaavan henkilöstömme tietotaitoa sekä laaja-alaisemmin Yaran muiden yksiköiden osaamista. Pääset mukaan mielenkiintoiseen Yaran tuotantolaitosten yhteisöön, missä jaetaan kokemuksia ja osaamista.

Vastuut

 • Monipuolisiin kehitysprojekteihin osallistuminen
 • Tehtaan muutosten sekä työ- ja toimintaohjeiden hallinnan koordinointi
 • Suorituksen johtamisen työkalujen ylläpito ja kehitys yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
 • Osaston tuotantoinsinöörin varahenkilönä toimiminen
 • Lannoitetehtaan edustaminen toimipaikan ja Yaran yhteistyöryhmissä

Edellytykset

 • Prosessi- tai kemiantekniikan korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot
 • Aikaisempi työkokemus teollisuudesta
 • Myönteinen asenne jatkuvaan parantamiseen ja työturvallisuuteen
 • Halu kehittää itseään ja toimintaa tavoitteiden mukaisesti
 • Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Sujuva englannin kielen taito ja kiinnostusta kansainväliseen yhteistyöhön

Eduksi tehtävän hoitamisen kannalta on:

 • Aikaisempi työkokemus kemian prosessiteollisuudesta
 • LEAN- ja Six Sigma -menetelmien tunteminen ja kokemus

Tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden oppia ja kehittää osaamistasi vaativissa ja mielenkiintoisissa prosessiteollisuuden tehtävissä. Samalla pääset perehtymään kansainväliseen ja maailmanlaajuisesti kasvavaan yritykseen. 

Lisätietoja tehtävästä antavat

Henri Pitkänen, Production Manager, p. 050 305 1169

Pia Nykvist-Lindström, HR Manager, p. 040 749 1047

Lähetä hakemuksesi ja cv:si palkkatoivomuksineen 31.7.2021 mennessä www.yara.com/careers kautta. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan.

 

Kehitysinsinööri/Development Engineer

71800 Siilinjärvi
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 30.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus