Skip to main content

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Olarin koulu

Kieli- ja kuuriryhmien opettaja työskentelee koulun kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden kanssa opettaen heille suomea toisena kielenä, tukien heitä muilla tunneilla samanaikaisopettajana ja ohjaten heidän oppimispolkuaan koulussamme. Tehtävään valittava henkilö työskentelee vuosiluokilla 1-3. Oppilaista noin 30 prosenttia on kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaita. Oppilaat edustavat noin 20 eri kansallisuutta.

Koulun nimi ja osoite: Olarin koulu, Lillhemtintie 1, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä opettaa erilaisia ja eri-ikäisiä oppilaita, oma-aloitteisuutta, arkipäivän luovuutta, kykyä suunnitella omaa työtä ja osallistaa oppilaat opetukseen, kykyä hyödyntää digilaitteita ja sähköisiä oppimisympäristöjä oppimisen välineinä sekä hyviä työyhteisötaitoja.

Olarin koulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017 lähtien. Koulussa on yhteensä noin 650 oppilasta kahdessa toimipisteessä Opinmäen kiinteistössä ja Olarinniityntiellä. Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä.

Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Marko Lipponen 0438272832, apulaisrehtori Maija Gustafsson 0438272845, maija.gustafsson@espoo.fi
Työpaikan osoite: Lillhemtintie 1, 02210 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 9.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1111-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, Olarin koulu

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 18.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus