Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja kuin tämä

Koulunkäyntiavustaja

Haemme koulunkäyntiavustajaa Pukinmäenkaaren peruskouluun.

Pukinmäenkaaren peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1-9. Pidennetyn oppivelvollisuuden opetusta on viisivuotiaiden esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan asti. Erityispainotuksemme on liikunta. Liikkuva koulu -toiminta koskee kaikkia koulun oppilaita. Oppilaita koulussa on noin 1000.

Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja ohjaaminen. Koulunkäyntiavustaja osallistuu perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Työnkuvaan kuuluu myös kehitysvammaisten oppilaiden loma-ajan toimintaan liittyvät tehtävät. Koulunkäyntiavustajan tehtävä voi olla yleis-, erityis- tai pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksessa. Koulussamme toimii pidennetyn oppivelvollisuuden TOI- ja POY-luokkia.

Koulunkäyntiavustaja palkataan 30 h viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.

Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka. Toimipaikka määräytyy kulloinkin käytettävissä olevien koulunkäyntiavustajaresurssien perusteella ja voi vaihtua vuosittain.

Kaikkiin uusiin vakinaisiin koulunkäyntiavustajan työsopimuksiin tulee 30 vrk:n kesäkeskeytys.

Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.

Kelpoisuusehto:
 
Kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Luemme eduksi hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Yhteystiedot: palveluvastaava Kira-Mia Tuisku
p. 09-310 34210
kiramia.tuisku@hel.fi
Työpaikan osoite: Kenttäkuja 12, 00720 HELSINKI
Palkkaus: Täyden työajan palkka 2106,80 €/kk
Työ alkaa: 9.8.2021
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 30.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-543-21
Ilmoitus jätetty: 18.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Koulunkäyntiavustaja

Helsinki
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 30.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus

Similar jobs