Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Koulunkäyntiavustaja

Haemme koulunkäyntiavustajan vuorotteluvapaan sijaista Pukinmäenkaaren peruskouluun ajalle 22.11.2021-20.5.2022. Hakijoita pyydetään huomioimaan vuorotteluvapaan sijaisen kelpoisuuden täyttyminen ilmoituksesta ennen tehtävään hakua.

Pukinmäenkaaren peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1.-9. Pidennetyn oppivelvollisuuden opetus on viisivuotiaiden esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan asti. Erityispainotuksemme on liikunta. Liikkuva koulu -toiminta koskee kaikkia koulun oppilaita. Oppialita koulussa on noin 1000.

Koulunkäyntiavustajan tehtävään kuuluu oppilaiden koulunkäyntnin tukeminen ja ohjaaminen. Koulunkäyntiavustaja osallistuu perusopetuksen mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Työnkuvaan kuuluu myös kehitysvammaisten oppilaiden loma-ajan toimintaan liittyvät tehtävät. Koulunkäyntiauvstajan tehtävä voi olla yleis-, erityis- tai pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksessa. Koulussamme toimii pidennetyn oppivelvollisuuden TOI- ja POY-luokkia.

Koulunkäyntiavustajan sijainen palkataan 38h 15min viikkotyöajalle. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu 6.-7.lk erityisluokalle. Työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen POY-oppilaiden iltapäiväkerhoon. Työvuorot sijoittuvat kello 7.45-16.15 välille.

Koulunkäyntiavustajat otetaan Helsingin kaupungin palvelukseen ja työsopimukseen kirjataan ensimmäinen toimipaikka.

Koulunkäyntiavustajan kokonaistuntimäärä voidaan tarkistaa lukuvuosi kerrallaan koulun resurssin puitteissa koulun toiminta-ajaksi.

Vuorotteluvapaan sijaisen kelposuusehto:

- Ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

- Alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.

- Työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

- Päätoimista opiskelijaa ei voida palkata sijaiseksi.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää suomen kielen taitoa. Työkieli on suomi.

Luemme eduksi hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä aikaisemman kokemuksen erityislasten ja/tai kehitysvammaisten lasten parista.

Yhteystiedot: palveluvastaava Kira-Mia Tuisku
kiramia.tuisku@hel.fi
Työpaikan osoite: Kenttäkuja 12, 00720 HELSINKI
Palkkaus: Täyden työajan palkka 2106,80 €/kk
Työ alkaa: 22.11.2021 - 20.5.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 29.10.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-1101-21
Ilmoitus jätetty: 08.10.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 10995677

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Koulunkäyntiavustaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 29.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus