Skip to main content

Koulunkäyntiavustaja, Meritorin koulu

Kahden koulunkäyntiavaustajan tehtävät perusopetuksen yleis-tai pienryhmäopetuksessa.

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa / koulussa painotetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Koulun nimi ja osoite: Meritorin koulu, Merivalkama 9, 02320 Espoo

Työaika: Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Vähintään 21 h/viikko, jolloin palkka on 1150,96 €/kk. Työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneenä enintään 10 viikkoa vuodessa koulutyön keskeytysten aikana. Keskeytysaika määritellään vuosittain.

Tehtävä on määräaikainen.

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.

Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa,
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa 1.8.22 alkaen
Rehtori Matti Jokela 0504 541 09 75
matti. jokela@espoo.fi
Työpaikan osoite: Merivalkama 9, 02320 ESPOO
Palkkaus: 1150,96€/kk, kun 21h/viikko.
Työ alkaa: 9.8.2022 - 2.6.2023
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 05.08.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1811-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 23.06.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11486497

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä