Skip to main content

Koulunkäyntiavustaja; valmistavan opetuksen luokka

Haemme koulunkäyntiavustajaa Ruoholahden ala-asteen kouluun.

Ruoholahden ala-asteen koulu on Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen inklusiivinen lähikoulu, jossa on tällä hetkellä n. 280 oppilasta sekä 25 opetushenkilöstöön kuuluvaa aikuista.

Koulunkäyntiavustajan tehtäviin kuuluu pääasiassa valmistavan luokan (3.-6.-luokkalaisia) oppilaiden avustaminen. Avustaja on mukana oppilaiden integraatiotunneilla luokan opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Tunteja on myös yleisopetuksen luokissa erityisen tuen oppilaiden tukena.
Koulunkäyntiavustaja palkataan 26 viikkotunnin työajalle. Tehtävä on osa-aikainen.

Kelpoisuusehto:
 
Kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävää täytettäessä huomioidaan myös ei-kelpoiset hakijat.
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään sujuvaa suomen kielen sekä hyvää englannin kielen suullista taitoa.

Luemme eduksi oma-aloitteisuuden ja erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tehtässä on tärkeää olla joustava muuttuvissa tilanteissa.

Yhteystiedot: rehtori Jouni-Jukka Annala
jouni-jukka.annala@hel.fi
Työpaikan osoite: Santakatu 6, 00180 HELSINKI
Palkkaus: Täyden työajan palkka 2106,80 €/kk
Työ alkaa: 10.1.2021 - 4.6.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 03.12.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-1566-21
Ilmoitus jätetty: 25.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11079621

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Koulunkäyntiavustaja; valmistavan opetuksen luokka

Helsinki
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 25.11.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus