Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Kunnonvalvontainsinööri / Borealis Polymers

Pyörivät laitteet, petrokemia ja kansainvälisyys. Kunnonvalvonta, kehitystyö ja työturvallisuus. Ovatko nämä sinun unelmatyösi avainsanat?

Porvoon Kilpilahdessa tarvitaan oma-aloitteista ja eteenpäin katsovaa KUNNONVALVONTAINSINÖÖRIÄ petrokemian pyörivien laitteiden kunnonvalvontaan.

Borealis kuuluu maailman johtaviin edistyneiden ja kiertotalouteen liittyvien polyolefiiniratkaisujen toimittajiin ja on Euroopan markkinajohtaja peruskemikaaleissa, lannoitteissa ja muovin mekaanisessa kierrätyksessä. Polymeeriasiantuntemuksemme ja vuosikymmenten kokemuksemme avulla tarjoamme keskeisille teollisuudenaloille arvoa lisääviä, innovatiivisia ja kiertotaloutta tukevia materiaaliratkaisuja. Uudistumme ja luomme uutta kestävämpää tulevaisuutta varten: vauhditamme siirtymistä kiertotalouteen ja laajennamme maantieteellistä ulottuvuuttamme perustanamme sitoumuksemme turvallisuuteen, ihmisiin ja erinomaisuuteen. www.borealisgroup.com / www.borealiseverminds.com / careers.borealisgroup.com

Rooli sijoittuu Borealiksen kunnossapidon luotettavuusjaokseen, joka vastaa kunnonvalvontalaitteiden päivittäisestä seurannasta ja saadun tiedon hyödyntämisestä tukemaan kunnossapidon suunnittelua. Toimit petrokemian tuotantolaitosten teknisenä asiantuntijana pyörivien laitteiden luotettavuuden kehittämisessä ja ylläpidon seurannassa sekä tarvittavien huolto-ohjelmien suunnittelussa. Vastaat mm. erilaisten värähtelyanalyysien suorittamisesta, kunnonvalvontajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä henkilöstön kouluttamisesta liittyen pyörivien laitteiden kunnonvalvontaan ja analysointiin.

Sinulle on jo kertynyt vankkaa työkokemusta pyörivien laitteiden kunnonvalvonnasta, sekä teollisuuden sovellusten parista ja olet innostunut hankkimaan lisää sekä laite- että laitostuntemusta kehittääksesi tuotantolaitosten laitteiden kunnonvalvontaa edelleen. Ihanteellisessa tilanteessa sinulla on jo hankittuna jokin värähtelyanalysoinnin pätevyystaso tai vähintäänkin valmiudet kehittyä niiden suuntaan tulevaisuudessa. Erilaisten kunnonvalvontajärjestelmien ja työkalujen hallinta olisi niin ikään plussaa.

Esimiesvastuuta työhön ei kuulu, mutta tulet olemaan työssäsi päivittäin yhteydessä monien eri sidosryhmien kanssa työnsuunnittelijasta koneasentajaan, joten hyvä yhteistyökyky ja sosiaalisuus ovat luontainen osa persoonaasi. Tulet myös toimimaan Porvoon toimintojen edustajana Borealiksen yhteistyöverkostossa niin konsernin sisällä kuin ulkoisille sidosryhmille, joten edellytämme sujuvaa englannin kielen osaamista niin kirjallisen kuin suullisen ulosannin osalta.

Vaikka kyseessä on operatiivinen rooli ja etätyömahdollisuuskin on osittainen, ns. kenttäkelpoisuus on edellytys työssä menestymiselle; tulet tekemään paljon värähtelymittauksia ja muita töitä kenttäolosuhteissa, joten haalareita ja turvakenkiä ei saa karsastaa.

Turvallisuus on Borealiksen arvoista kärkipaikalla, joten odotamme sinulta huolellista, turvallisuusorientoitunutta työotetta ja asennetta: työpäivä on onnistunut, kun kaikki lähtevät terveenä kotiin työpaikalta. Työssä saa vapautta ja vastuuta, oma-aloitteisuus, kehitysorientoituneisuus ja huolellisuus ovat toivottavia ominaisuuksia.

Koulutus- ja työhistoriaasi merkityksellisemmässä roolissa on käytännön osaamisen taso, kyky ja halu oppia uutta ja soveltaa valmista osaamistasi sekä kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia pitkällä aikajänteellä. Soveltuva tausta voi löytyä esimerkiksi teollisuuden kunnossapidon tai prosessiautomaation työnsuunnittelusta ja ideaali koulutuspohja voisi olla konetekniikan insinööriopinnot tai vastaavat tiedot/taidot joko AMK- tai yliopistotasolta.

Vastapainoksi tälle kaikelle tarjolla on mahdollisuus pitkään uraan yrityksessä, jonka urapolku voi viedä sinut minne tahansa ulkomaita myöden. Työaika on pääsääntöisesti Ma-Pe 8-16 liukuvalla periaatteella, töiden aloitusajankohta on joustavasti sovittavissa ja palkkaus määräytyy kokemuksen ja osaamisen mukaan tapauskohtaisesti. Työnantajaksi saa yrityksen, jossa työurat ovat pitkiä ja ammattilaisia arvostetaan.

Utelut, kyselyt ja kaikki muukin lisäinfo:

HR-konsultti

Mika Laakso / mika.laakso@adecco.fi / 0405680674

Lisätietoja tehtävästä antaa: Mika Laakso, mika.laakso@adecco.fi

Kunnonvalvontainsinööri / Borealis Polymers

Porvoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 28.09.2021

Jaa työpaikkailmoitus