Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Kuraattori, ammatillinen koulutus

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Yhteiset palvelut
Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Opiskeluhuollon yksikkö

Pakkalankuja 5, 01510 VANTAA

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2022 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme kuraattoria vakituiseen toimeen 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan tekemään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista työtä Varia Aviapoliksen ja TTS Työtehoseura Vantaan toimipisteisiin.  

Kuraattorilla on tärkeä rooli osana oppilaitoksen moniammatillista opiskeluhuoltoa. Hän työskentelee yksittäisten opiskelijoiden ja heidän verkostojensa kanssa tukien opiskelijoiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia sekä opiskelu- ja toimintakykyä. Kuraattorin työ sisältää myös yhteisöllistä hyvinvointityötä. Hän työskentelee mm. ryhmien kanssa ja osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointiryhmän toimintaan. Kuraattori tuo sosiaalialan osaamista ja näkökulmaa yhteisön hyvinvointiin ja opiskelijoiden tukemiseen. 

Toivomme työntekijältä vahvaa sosiaalialan ammatillista identiteettiä ja innostunutta suhtautumista kehittämistyöhön. 

Toisen asteen kuraattoritiimissä työskentelee esimiehen lisäksi 14 kuraattoria. Tiimissä vallitsee positiivinen ja kannustava yhteishenki.

Työntekijöille tarjotaan perehdytystä ja koulutusta sekä säännöllistä työnohjausta. Kuraattorit tukevat myös toinen toisiaan ammatillisissa asioissa mm. vertaismentoroinnin, tiimirakenteen sekä konsultoinnin ja parityön kautta.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ammatillisella uralla etenemiseen.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Kelpoinen toimimaan kuraattorina on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi kelpoinen on henkilö, jolla on tehtävään soveltuva sosiaali- tai kasvatusalalle taikka käyttäytymistieteisiin suuntautunut korkeakoulututkinto. Koulutukseen tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 60 opintopisteen laajuiset korkeakouluopinnot, joiden tulee muodostua sosiaalityön yliopisto-opinnoista tai mainitun lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun korkeakoulututkintoon kuuluvista opinnoista.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: kokemusta nuorten/ nuorten aikuisten kanssa työskentelystä

Luemme eduksi: kokemuksen kuraattorin työstä erityisesti toisella asteella; sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tai sosionomi (ylempi AMK)-tutkinnon; oma-aloitteisen, itsenäisen ja vastuullisen työotteen; kyvyn moniammatilliseen yhteistyöhön

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Palkkaus: 3220,00
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Opiskeluhuollon esimies

Huurre Taina

043 8266102

taina.huurre@vantaa.fi

Tavoitettavissa 6.6.22 klo 12-13


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Kuraattori, ammatillinen koulutus

Vantaa
Kokopäiväinen

Julkaistu 08.06.2022

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja