Skip to main content

Organisaation esittely

Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka tehtävänä on torjua kaikkein vakavimpia valtioon jademokraattiseen yhteiskuntaan kohdistuvia uhkia. Suojelupoliisi tuottaa tiedustelun ja analyysin avulla ennakoivaa tilannekuvaa valtiojohdolle ja viranomaisille. Yhteiskunnalliset kumppanuudet ovat työssämme ensiarvoisen tärkeitä.

Suojelupoliisissa työskentelee noin 500 eri alojen asiantuntijaa niin poliisi- kuin siviiliviroissa. Arvojamme ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Arvostamme työntekijöissämme uudelle avointa toimintatapaa, joustavuutta ja halua kehittyä.

Tehtävän kuvaus

Kaipaatko sinäkin enemmän RUSTiikkista työympäristöä, jossa voisit hakea OSINTurvattua tietoa sekä yhdistää uteliaan moniosaajan taitosi ja monialaisen tietoteknisen osaamisesi? Sinulle tiedonhankinta ei ole pelkkää sipulin kuorintaa TORilla ja osaat kulkea pimeissäkin paikoissa ilman indeksien luomia valon keiloja. Hiljaiset signaalit ja kanttiaaltojen hakkaus ovat maailmasi perusta. Kuulut siis innokkaiden ja neuvokkaiden tietokonealan harrastajien joukkoon, jotka kykenevät saavuttamaan tavoitteensa olemassa olevista tietojärjestelmien rajoituksista huolimatta.

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan (kybertiedustelija) virka. Tehtävä sijoittuu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsinkiin.

Suojelupoliisin kybertiedustelijan toimenkuva tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä, jollaisia on vaikea päästä toteuttamaan muualla. Asiantuntijan työ sisältää moniulotteista ja luovaa ongelmanratkontaa hyvin erilaisissa teknisissä ympäristöissä niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin. Työssä on mahdollista yhteensovittaa monia erityisosaamisalueita monitieteisesti ja erityisesti tietotekniikan ja tiedonhankinnan saralla. Oli taustasi sitten devaaja, valkohattuhakkeri, signaalinkäsittelyn spesialisti tai vaikka avoimiin lähteisiin sukeltaja, muovautuu työn kokonaisuus tekijänsä erityispiirteiden mukaan.

Haettavana olevassa tehtävässä sinulla on mahdollisuus näyttää kyntesi koko tiedonhankinnan ja tietotekniikan kentällä niin menetelmien, toimintatapojen kuin tekniikoidenkin hallinnassa. Toimenkuvaan sisältyy myös työkalu- ja menetelmäkehitystä sekä soveltuvin osin haavoittuvuustutkintaa, takaisinmallinnusta ja tietoturvaskenen seurantaa. Työ vaatii luovaa ja kekseliästä otetta, pitkäjänteistä tekemistä ja tarpeen tullen hyvinkin analyyttistä ajattelutapaa.

Haemme osaajia hyvinkin erilaisilla taustoilla ja osaamispaleteilla varustettuina, joten kohdistuipa kiinnostuksesi sitten tietoverkkoihin, radiorajapintoihin, avoimiin lähteisiin, signaalinkäsittelyyn, mobiili- tai pienlaitteisiin, sovellus- tai laitteistopalvelimiin, käyttöjärjestelmiin tai niiden osiin, tiedonsiirtoprotokolliin tai vaikka ajoneuvoihin, voi haettavana oleva kybertiedustelijan paikka olla juuri oikea toimi sinulle. Ja koska vain harvat tietävät kaikesta kaiken, panostamme aidosti asiantuntijoidemme kouluttautumiseen sekä tavoitteelliseen osaamisen kehittämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Odotamme vahvuuksiesi löytyvän kokonaisuudesta, jossa asiantuntijalta vaaditaan kykyä toimia monipuolisessa teknisessä järjestelmä- ja laiteympäristössä, ja johon sisältyy mm. ymmärrys takaisinmallinnuksesta ja haavoittuvuustutkinnasta; kyky avointen lähteiden tiedonhankintaan; kyky lukea ja kirjoittaa ohjelmakoodia (esim. Go ja RUST); kyky käyttää erilaisia skriptikieliä kuten Python ja Bash; ymmärrys tietoturvatestauksesta ja siinä käytettävistä menetelmistä ja työkaluista (esim. OWASP-projektit); ymmärrys operaatioturvallisuuden toteuttamisesta.

Tehtävän menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijalta rohkeaa ja ennakkoluulotonta paneutumista tiedonhankintaan sekä työkalu- ja menetelmäkehitykseen niissä laite-, järjestelmä- ja ohjelmistokokonaisuuksissa, jotka ovat tehtävän toiminnan kohteina. Asiantuntijalta odotetaan lisäksi toiminnan tulosten esittämistä sekä yleisesti että kohdennetusti teknisempänä määrittelynä, johon kuuluu myös toimien dokumentointi.

Valittavalla henkilöllä tulee olla lisäksi hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot.

Luemme eduksi tehtävää tukevan korkeakoulututkinnon tai muun koulutuksen ja kokemuksen esim. tunkeutumis- ja tietoturvatestauksesta, takaisinmallintamisesta, haavoittuvuustutkinnasta ja avointen lähteiden tiedonhankinnasta; ymmärryksen mobiili- ja IoT-alustoista; ymmärryksen laitteiden turva- ja oikeusmekanismien toiminnasta; sekä osallistumisen erilaisten tietoturva-aiheisten ongelmanratkontatehtävien suorittamiseen.

Lisäksi arvostamme laaja-alaista kiinnostusta eri teknologioihin ja yleistä tietoturvaskenen seurantaa. Arvostamme myös käytännön kokemusta ohjelmistojen ja laitteistojen debuggauksesta, kykyä kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja sekä tiedonhankinnan osaamista.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.7.2021

Tehtävä pyritään täyttämään 1.7.2021 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 10.5.2021 16:15

ID: 26-610-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Suojelupoliisin kirjaamo

Ratakatu 12, PL 151

00121 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka on sijoitettu Suojelupoliisin palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 19 (tehtäväkohtainen palkanosa 4288,00 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suojelupoliisi on parhaillaan ottamassa käyttöön uutta palkkausjärjestelmää, jonka siirtymäsäännös saattaa aiheuttaa vähäisiä muutoksia tehtäväkohtaisen palkanosan suuruuteen.

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat
rekrytoivalta esimieheltä soittamalla
vaihteeseemme ja ilmoittamalla
tehtävän työavaimen.
0295 480 131

Toimipiste

Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa viranhoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Suojelupoliisin kirjaamo

PL 151, 00121 Helsinki.

Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.

Lähipiirisi mutta myös jotkut organisaatiot voivat olla kiinnostuneita halustasi työskennellä Suojelupoliisissa. Harkitse tarkkaan, kenelle kerrot siitä, että olet hakenut Suojelupoliisiin. Saat lisää turvallisuusohjeita osana rekrytointiprosessiamme.

Lisätietoja: Tutustu Suojelupoliisiin

Kybertiedustelija

Helsinki
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 09.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus