Skip to main content

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst på viss tid om 5 år som lagberedningschef, med tillträde 2.1.2022 eller enligt överenskommelse.
Självstyrelsen och Ålands landskapsregeringsallmänna förvaltning
Landskapet Åland är självstyrt, demilitariserat, enspråkigt svenskt och har lagstiftningsbehörighet inom de områden som självstyrelselagen för Åland anger. Lagtinget är Ålands lagstiftande parlament och utövar även budgetmakten. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som bereder och verkställer frågor som hör till självstyrelsen.
Till sin hjälp har landskapsregeringen en allmän förvaltning som har till uppgift att biträda landskapsregeringen och dess ledamöter i de ärenden och andra uppgifter som ankommer på landskapsregeringen samt ge service till allmänheten.
Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av ett regeringskansli, fem avdelningar och därtill finns en lagberedning.
På lagberedningen ankommer att bereda lag- och andra författningsförslag samt avgiva utlåtanden i juridiska frågor.
Arbetet som lagberedningschef
Lagberedningen består av lagberedningschef, 9 lagberedare och en byråsekreterare.
I lagberedningschefens arbetsuppgifter ingår att:
- leda, övervaka och utveckla lagberedningens arbetsuppgifter
- följa med rättsutvecklingen
- ge rådgivning till ministrar och lagtingets utskott och
- bereda författningsförslag.
Som en del i ledningen av lagberedningen ingår att fördela och följa upp lagberedningsuppgifter mellan lagberedarna och tillsammans med ansvarig ledamot uppgöra förslag till budget för lagberedningen samt vara budgetansvarig för lagberedningens budgetmoment. Lagberedningschefen ansvarar även för de beslut som enligt landskapsregeringens delegeringsbeslut eller övriga tillämpliga bestämmelser ankommer på lagberedningschefen.
Behörighetskrav och kompetensprofil
Inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande samt har förmåga att kreativt leda utveckling, processer och projekt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Tillträde
Tillträde 2.1.2022 eller enligt överenskommelse.
Prövotid kan komma att tillämpas.
Lön
Avtalslön löneanspråk lämnas i samband med ansökan.

Mer information om arbetet som lagberedningschef
Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering www.regeringen.ax
Närmare information om tjänsten lämnas av: Förvaltningschef John Eriksson

WWW-osoite: http://www.regeringen.ax
Yhteystiedot: Förvaltningschef John Eriksson, john.eriksson@regeringen.ax, +358 457 361 3751
Työpaikan osoite: 22100 MARIEHAMN
Työ alkaa: eller enligt överenskommelse
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 09.12.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: Ansökan
Ansökningshandlingarna skickas till landskapsregeringens registratur
registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 MARIEHAMN
Ilmoitus jätetty: 24.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11076751

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Lagberedningschef

Ålands Landskapsregering
Maarianhamina
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 24.11.2021

Jaa työpaikkailmoitus