Skip to main content

Lähihoitaja lastenpsykiatrian hoito-osasto

Haluaisitko työskennellä lastenpsykiatrian erikoisalalla?

Etsimme lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen HUS lastenpsykiatrian hoito-osastolle. Työn toimipiste sijaitsee Helsingissä Hyvän mielen sairaalassa. Työ on pääosin kaksivuorotyötä arkisin. Työhön voi sisältyä yövuoroja.

Työ alkaa 10.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Yksikkömme vastaa HUS alueella niiden 6-13v -lasten lastenpsykiatrisesta hoidosta, jolle muu lastenpsykiatrinen hoito ei ole ollut riittävää. Yksikössämme hoidetaan potilaita, joilla on monimuotoinen neuropsykiatrinen tai muu vaikea lastenpsykiatrinen oirekuva.

Hoito-osastolla toimii viikko-osasto ja Liikkuva intensiivihoito, jossa toteutetaan pääosin itsenäistä hoitotyötä lapsen koti- ja kouluympäristössä.

Lapsen hoito toteutetaan moniammatillisena yhteystyönä. Vastuuhoitaja koordinoi lapsen hoitoa ja vastaa lapsen päivittäisestä hoidon suunnittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista. Lapsen hoito suunnitellaan yhteistyönä vanhempien kanssa ja lastenpsykiatrinen perhe- sekä verkostotyö on päivittäistä. Yksikössä on käytössä Avekki - koulutus- ja toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan.

Toivomme, että sinulla on aikaisempaa kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, neuropsykiatrisesta, perhe- ja verkostokeskeisestä työstä, lastensuojelusta tai nuoriso- tai aikuispsykiatrisesta hoitotyöstä.

Olemme Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä sitoutuneet sekä JCI- ja Magneettisairaalalaatujärjestelmän että Lean-toimintamallin mukaiseen hoitotyön kehittämiseen. Meille on tärkeää, että toimintamme on asiakaslähtöistä, potilasturvallista ja laadukasta.

Yksikkö tarjoaa Sinulle monipuolisen työn ja hyvät kehittymismahdollisuudet, joita tuetaan yksilöllisellä perehdytyksellä, työnohjauksella ja mentoroinnilla, työryhmän tuella sekä hyvillä koulutusmahdollisuuksilla.

Tervetuloa meille!

Haku päättyy 1.11.2021.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Lähihoitajan tutkinto tai perushoitajan tutkinto.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja Paula Suomela p. 050 4287257
Ylihoitaja Katriina Anttila p. 050 4674928

Lähihoitaja lastenpsykiatrian hoito-osasto

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 13.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus