Skip to main content

Lärare inom småbarnspedagogik, Niperts daghem

Niperts daghem är ett daghem med 2 grupper och nu till årsskiftet öppnar vi en tredje grupp med 8 st 1-3 åringar, dit vi söker ny personal.

Arbetsplats: Niperts daghem
Arbetstid: 38h 15min /vecka
Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: Intresse att utveckla den pedagogiska verksamheten i vår nya barngrupp.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Ulrika Berg-Holsti, ulrika.berg-holsti@esbo.fi
Työpaikan osoite: Nikuåkern 1, 02920 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2668,74€/månad
Työ alkaa: 3.1.2022 - 30.6.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 09.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2070-21/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 25.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11079018

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä