Skip to main content

Lehtori, biologia ja maantiede

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Oppiminen on meidän jokaisen etuoikeus ajasta ja paikasta riippumatta. Meidän tehtävämme on ylläpitää oppimisen iloa, ohjata nuoria opiskelun taidoissa ja edistää heidän kiinnostustaan uusiin asioihin mahdollisimman monipuolisesti. Korostamme toiminnassamme erityisesti hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa, vastuullisen vaikuttamisen taitoja sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista. Tule mukaan edistämään näitä teemoja yhdessä aktiivisen ja osaavan työyhteisömme kanssa!

Haemme Helsingin medialukioon ympäristöasioihin perehtynyttä ja kestävän tulevaisuuden tematiikasta innostunutta biologian ja maantieteen opettajaa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: apulaisrehtori Silja Siltanen
09 310 82896
silja.siltanen@hel.fi
Työpaikan osoite: Moisiontie 3, 00730 HELSINKI
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-03-111-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Lehtori, biologia ja maantiede

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 18.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus