Skip to main content

Lehtori, käsityö

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Laajasalon peruskouluun käsityön lehtorin vuorotteluvapaan sijaista 25.10.2021 - 7.1.2022. Tehtävä sisältää kovien materiaalien opetusta 25 h/vko 5-9. luokka-asteilla.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Yhteystiedot: virka-apulairehtori Antti Kervinen
antti.p.kervinen@hel.fi
09 310 25812
Työpaikan osoite: Koulutanhua 1, 00840 HELSINKI
Työ alkaa: 25.10.2021 - 7.1.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 23.09.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-1018-21
Ilmoitus jätetty: 09.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Lehtori, käsityö

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 23.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus