Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Liikuntakoordinaattori elintapaneuvontaan

Vantaan kaupunki, Kaupunkikulttuuri, Liikunta
Vantaan kaupunki | Liikunnan palvelualue

Silkkitehtaantie 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen, 20.12.2021 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2022


Etsimme itseohjautuvaa liikuntakoordinaattoria kaupungin elintapaneuvontaan.

Vantaan liikunnan palvelualue hakee määräaikaista liikuntakoordinaattoria työskentelemään kaupungin elintapaneuvonnan toteuttamisessa sekä kehittämisessä.  

Kaupungin elintapaohjauksen toimintamallia ”hyvinvointimentorointia” sovelletaan yhteistyössä terveyspalveluiden ja liikuntapalveluiden välillä . Asiakkaita ohjataan terveyspalveluiden vastaanotoilta hyvinvointimentorin vastaanotolle, jossa mentorin tehtävänä on laadukkaan neuvonnan kautta ohjata asiakkaita kohti terveellisempiä elintapoja. Mentoroinnissa apuna käytetään Apotti-potilastietojärjestelmää ja digitaalista sovellusalustaa.

Liikuntakoordinaattorin tehtäviin kuuluu edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä ohjata ihmisiä liikunnalliseen ja terveyttä edistävään elämäntapaan. Työnkuvaan kuuluu eri-ikäisten ja eri sairausryhmiin kuuluvien kuntalaisten monipuolinen elintapaohjaus sekä elintapaohjauksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Hankkeessa pääset toteuttamaan jo olemassa olevaa elintapaohjauskonseptia sekä ideoimaan ja kehittämään sitä eteenpäin!  Töitä tehdään paljon tiimimuotoisesti, ja kehityshakuista työskentelyotetta arvostetaan. Pääset kokemaan myös millaista on olla kaupungilla töissä - saatat hyvinkin yllättyä.

Tehtävä edellyttää syvällistä ymmärrystä hyvinvoinnin edistämisen keinoista, vahvaa tiedollista ja käytännön kokemusta elintapaneuvonnasta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä. Vahva käytännön kokemus sekä syvällinen tiedollinen osaaminen elintapaneuvonnasta sekä yksilö- ja ryhmäohjausten toteuttamisesta, käyttäytymistieteellisten muutosmallien tuntemus sekä aikaisempi kokemus kehitys- ja tutkimustoiminnasta.

Rekrytointi toteutetaan erittäin nopealla aikataululla, joten aikailuun ei ole varaa. Haastatteluita tehdään jo hakuaikana.

Meillä pääset työskentelemään moderneissa työskentelytiloissa yhdessä (vähintäänkin) yhtä modernien työkavereiden kanssa. Työilmapiirimme on avoin ja yrittämään kannustava.  Suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet ohjaavat vastuullista työtä, jonka parissa saat mahdollisuuden kokeilla myös uusia työ- ja toimintatapoja.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto 

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

 • ymmärrystä hyvinvoinnin edistämisen keinoista
 • tiedollista ja käytännön kokemusta elintapaneuvonnasta
 • kokemusta yksilö- ja ryhmäohjausten toteuttamisesta 
 • kokemusta kehitys- ja tutkimustoiminnasta

Luemme eduksi: 

 • omaat hyvät sosiaaliset taidot ja toimit mielelläsi erilaisten ihmisten parissa 
 • sinulla on syvää kiinnostusta liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia kohtaan 
 • sinulla on ravitsemukseen ja elintapasairauksiin liittyvää tietopohjaa ja osaamista
 • tunnet tieteellisiä käyttäytymisteorioita ja motivoivan haastattelutyylin 
 • sinulla on kokemusta liikunnan eri sektoreilta ja vastaavanlaisista tehtävistä, terveyden edistämisestä ja/tai kaupungin liikunta- ja hyvinvointityöstä 
 • osaat ideoida, suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti sekä ryhmässä työskennellen 
 • olet halukas oppimaan ja kehittämään itseäsi paremmaksi liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaiseksi

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2630,35
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Koeajan pituus on puolet työsuhteen kestosta

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min/viikko 


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Liikuntakoordinaattori elintapaneuvontaan

Vantaa
Kokopäiväinen

Julkaistu 17.12.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja