Skip to main content

Luokanopettaja

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Pihlajiston ala-asteen kouluun luokanopettajaa valmistavaan opetukseen. Koulussa on kaksi valmistavan opetuksen ryhmää (vuosiluokat 3.-6.) ja ne toimivat yhteisopettajuudessa kahden opettajan ja yhden koulunkäyntiavustajan tiimissä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää taitoa ja halukkuutta työparityöskentelyyn vaihtelevan ja vaativan työn parissa. Hyvät vuorovaikutustaidot ja joustava asenne työhän sekä kielitietoisen opetuksen vahva hallinta ovat keskeisiä ominaisuuksia työntekijälle.

Tehtävä sijoittuu koulun pääkoulurakennukseen Pihlajistossa.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: rehtori Heli Färm
09 310 82557
heli.farm@hel.fi
Työpaikan osoite: Salpausseläntie 3, 00710 HELSINKI
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-451-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Luokanopettaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 18.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus