Skip to main content

Luokanopettaja, Kalajärven koulu

Etsimme vahvaa kasvatuksen ja opetuksen ammattilaista, joka tekee yhdessä koko kouluyhteisön kanssa laadukasta ja hyvinvoivaa Kalajärven koulua.

Haemme neljännen luokan opettajaa, jolta odotamme halua ja kykyä toimia yhteisopettajana toisen neljännen luokan opettajan kanssa. Hakemallamme opettajalla on ammattilaisen otteet oppilasryhmän vuorovaikutuksen ja toimintatapojen luomisessa. Hän osaa valita monipuolisesta pedagogisesta keinovalikoimastaan oikeat menetelmät oikealla hetkellä. Etsimme opettajaa, joka kohtaa oppilaan kokonaisvaltaisesti ja osaa vastata yksilöllisesti hänen oppimisen ja kasvun haasteisiinsa.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että jokainen oppii omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön ja upeat puitteet hyödyntää lähiluontoa opetuksessa. Hae mukavaan joukkoomme!

Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä lukuvuosina 2020-2023. Saamme uuden koulurakennuksen käyttöömme elokuussa 2023. Siihen saakka alakoulu toimii Kalajärvellä (Hiirisuontie 1, 02970 Espoo) ja yläkoulu Järvenperässä (Auroranmäki 1, 02940 Espoo).

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta luokanopettajan tehtävistä ja yhteisopettajana toimimisesta.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Maria Similä, puh. 040 5537 827
Työpaikan osoite: Hiirisuontie 1, 02970 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 9.8.2021 - 31.12.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 21.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-584-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 12.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Luokanopettaja, Kalajärven koulu

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 21.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus