Skip to main content

Luokanopettaja, Leppävaaran koulu

Luokanopettajan tehtävät Leppävaaran koulussa.

Leppävaaran koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville oppilaille sekä mahdollistaa oppimaan oppimisen kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla.

Koulussa annetaan yleisopetusta vuosiluokilla 1-9. Lisäksi koulussamme on erityisluokkia 1-9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma. Koulussa opiskelee 540 oppilasta.

Koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on, että oppilaat voivat omien edellytystensä mukaan saada mahdollisimman vahvat perustaidot. Koulun sijainti Leppävaarassa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ympäristön tutkimiseen.

Koulun nimi: Leppävaaran koulu, Veräjäpellonkatu 2-4, 02650 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:

- kokemusta yhtenäisessä peruskoulussa työskentelystä

- kokemusta yhteisopettajuudesta erityisluokan (vaikea-asteinen erityinen kielellinen vaikeus) kanssa.

Yhteystiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Janne Oinonen, etunimi.sukunimi@espoo.fi
Työpaikan osoite: Veräjäpellonkatu 2-4, 02650 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 15.11.2021-4.6.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 15.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2687-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 29.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11084429

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä