Skip to main content

Luokanopettaja, Matinlahden koulu

Luokanopettajan tehtävät Matinlahden koulussa 3. vuosiluokalla.

Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus ja vahvuuspedagogiikkaa käytetään opetuksen lähtökohtana. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.

Matinlahden koulu on lukuvuonna 2021-2022 noin 550 oppilaan koulu Espoon Matinkylässä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Koulussa kehitetään laadukasta perusopetusta, oppimisen tukea ja koulun toimintakulttuuria tavoitteena huolehtia kaikkien toiminta-alueemme lasten opetuksesta. Matinlahdessa pääset työskentelemään innostavassa ja kehitysmyönteisessä työyhteisössä. Matinlahdessa on kehitetty paljon erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteistyötä sekä kolmiportaisen tuen rakenteita.

Koulun nimi ja osoite: Matinlahden koulu, os. Aapelinkatu 2-4.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään valmiutta ja halua yhteis- ja samanaikaisopettajuuteen, joustavuutta, oppilaslähtöisiä toimintatapoja sekä hyviä työyhteisö-, vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aiempaa kokemusta luokanopettajan työstä.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Anssi Iivonen, 046 8771217 tai apulaisrehtori Leena Lakka, 050 360 3747.
Työpaikan osoite: Aapelinkatu 2-4., 02230 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 10.1.2022 - 30.6.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 08.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2707-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 30.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11087962

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Luokanopettaja, Matinlahden koulu

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 08.12.2021

Jaa työpaikkailmoitus