Skip to main content

Luokanopettaja, Meritorin koulu

Luokanopettajan tehtävät. 1. luokan opetukseen (päätoiminen tuntiopettaja).

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa / koulussa painotetaan matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.

Koulun nimi ja osoite: Meritorin koulu, Merivalkama 9, 02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen ja määräaikainen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään
- erilaisten tukimuotojen tuntemusta
- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa,
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- kokemusta erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelystä (oppimisvaikeudet ja käyttäytymisen haasteet)
- valmiutta työskennellä alakoulun kaikilla vuosiluokilla erilaisissa yleis- ja erityisopetuksen ryhmissä
- näkemystä ja kokemusta positiivisen vahvuuspedagogiikan kehittämiseen
- monipuolisia pedagogisia taitoja (yleis- , erityis- ja valmistava opetus)
- vahvaa ryhmänhallinnallista osaamista
- kokemusta yhteisopettajuuskuvioista
- kiinnostusta kehittää yhteistyötä huoltajien kanssa
- verkostoyhteistyötaitoja eri sosiaali- ja turvallisuusalojen asiantuntijoiden kanssa
- kokemusta työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta
- kiinnostusta opetuksen ja oppimateriaalien kehittämiseen
- positiiviseen pedagogiikkaan pohjautuvaa työotetta

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa Rehtori Matti Jokela
matti.jokela@espoo.fi
0504 541 09 75 (1.8.2022 alkaen)
Työpaikan osoite: Merivalkama 9, 02320 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 9.8.2022 - 31.7.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 05.08.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1812-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 23.06.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11486728

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä