Skip to main content

Nuoriso-ohjaaja Lasten ja nuorten sairaudet

Leikki- ja nuorisotoiminnan yksikkö järjestää Uuden lastensairaalan potilaille (0-16v.) kehitystä ja oppimista tukevaa sekä kuntoutumista ja viihtyvyyttä edistävää toimintaa. Jokaisen lapsen ja nuoren kohtaaminen yksilöllisesti korostuu kaikessa toiminnassamme. Leikki- ja nuorisotoiminnan yksikössä työskentelee viisi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme lastenhoitajaa sekä nuoriso-ohjaaja.

Haemme joukkoomme kehittämismyönteistä, työstään innostunutta, oma-aloitteista nuorisotyön ammattilaista. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, sensitiivisyyttä, joustavuutta sekä valmiutta tehdä työtä eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Nuoriso-ohjaajan työtehtäviin kuuluu nuorten ohjaamista avoimessa toiminnassa pienryhmissä sekä yksilötyötä. Tavoitteena lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävä edellyttää kykyä sekä itsenäiseen että moniammatilliseen tiimityöskentelyyn.

Arvostamme digitaalista osaamista sekä taito- ja taideaineiden osaamista, etenkin toivomme musiikin olevan yksi vahvuuksistasi. Toivomme sinulta monipuolista kokemusta nuoriso-ohjaajan työstä myös monikulttuuristen lasten ja nuorten kanssa toimiminen on sinulle tuttua. Työ on päivätyötä (ma-pe) painottuen iltapäiviin ja iltoihin. Tule joukkoomme kehittämään ja toteuttamaan laadukasta ja monipuolista kouluikäisten ja nuorten toimintaa Uudessa lastensairaalassa. Sijaisuus on ajalle 31.1.2022 - 31.8.2022, tehtävä tulee vakinaiseen hakuun kesällä 2022.

Ruotsin kielen hyvä taito on eduksi.

Tule hyvän työn tekijäksi HUSiin! Lähetä hakemus hakuajan loppuun 16.12.2021 mennessä.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Sosiaalikasvattajan tai nuoriso-ohjaajan tutkinto tai muu soveltuva toisen asteen ammatillinen koulutus.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 mom. mukainen lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

Yhteystiedot

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Marja Lopperi, p. 050 427 9563
osastonhoitaja Jaana Saarinen, p. 050 428 6376
 

Nuoriso-ohjaaja Lasten ja nuorten sairaudet

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 25.11.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus