Skip to main content

Nuorisopalvelujen sijaisuudet

Nuorisopalvelut vastaavat alueellisesta nuorisotyöstä ja nuorisotiloista, nuorten tieto- ja neuvontatyöstä, kulttuurisesta nuorisotyöstä, koulunuorisotyöstä, osallisuuskasvatuksesta, digitaalisesta nuorisotyöstä ja mediatoiminnasta.

Haemme nyt

NUORISONOHJAAJIA

eri mittaisiin sijaisuuksiin. Tehtäviä on tarjolla nuorisopalvelujen eri toiminnoissa.

Nuorisonohjaaja kohtaa nuoria erilaisissa ympäristöissä tavoitteena nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja nuorten osallisuus. Nuorisonohjaaja vaikuttaa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Toimintaa ohjaa nuorisolaki. Pääasiallinen tehtävä kaikissa nuorisonohjaajien tehtävissä on nuorten kohtaaminen, kasvatuksellinen ohjaaminen ja neuvonta yksilöinä ja ryhmissä nuorten erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sijaisuuksia on tarjolla mm. seuraavissa nuorisotyön tehtävissä:

- Koulunuorisotyötä tehdään eri kouluilla. Työtä tehdään pääasiassa 7.-9. luokkalaisten oppilaiden kanssa. Pääasiassa työskentelyä tehdään ryhmien kanssa, esim. harrastusryhmissä koulun jälkeen. Työhön voi sisältyä iltatyötä nuorisotiloilla tai muuten nuorten vapaa-ajalla.

- Nuorisovaltuustotyössä nuorisonohjaaja toimii 13-20 vuotiaiden nuorten kanssa. Työ sijoittuu ilta-ajalle ja sitä tehdään työparityöskentelynä.

- Ohjaamon nuorisotyöntekijä toimii pääosin nuorten neuvonta- ja ohjaustyössä monialaisessa tiimissä. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Työtä tehdään pääosin itsenäisesti päiväaikaan (klo 12-16).

- Alueellisen nuorisotyön sijaisuuksissa nuorisonohjaaja työskentelee pääasiassa Jyväskylän kaupungin eri nuorisotiloissa, mutta työ voi olla myös nuorten pariin jalkautuvaa. Työtä tehdään pääasiassa 13-18 -vuotiaiden kanssa ja se on parityötä alueellisen nuorisotyön ohjaajien tai koulunuorisonohjaajien kanssa. Työ painottuu ilta-ajalle ja voi sisältää myös viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena sijaisuuksiin on alalle soveltuva tutkinto esim. kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Sijaisuuksiin huomioidaan myös opiskelujensa loppusuoralla olevat opiskelijat.

Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, joustavuutta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Päihde- ja mielenterveysosaaminen ja ko. verkostojen tuntemus katsotaan eduksi.

Osassa sijaisuuksista työ vaatii mahdollisuutta työskennellä ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä edellyttää myös oman auton käyttömahdollisuutta. Tarjoamme haastavaa ja vaihtelevaa työtä, jossa sinulla on tiimi tukenasi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Hakemuksia käydään läpi säännöllisesti ja sijaisuuksia täytetään tarpeen mukaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

WWW-osoite: http://www.jyvaskyla.fi
Yhteystiedot: Koulunuorisotyö, nuorisovaltuusto, ohjaamo: palveluesimies Satu Paasonen puh. 014 266 7524

Nuorisotilatyö: palveluesimies Risto Kähkönen puh. 014 266 4246, vastaava nuorisonohjaaja Anna-Bodil Boe puh. 014 266 4233, vastaava nuorisonohjaaja Kirsi Alastalo puh. 014 266 4218, vastaava nuorisonohjaaja Pia Santa p. 014 266 4862.

Tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Työpaikan osoite: 40100 JYVÄSKYLÄ
Palkkaus: .
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: muu osa-aikatyö
Työn kesto: alle 11 pv
Haku päättyy: 20.12.2021 klo 12:00
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/JYV-54-1232-20/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 23.12.2020

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Nuorisopalvelujen sijaisuudet

Jyväskylän kaupunki
Jyväskylä
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 07.06.2021

Jaa työpaikkailmoitus