Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Omavalmentaja, monialainen yhteispalvelu (TYP), nuoret

Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Kasvupalvelut
Työllisyypalvelut, kuntakokeilu

Lummetie 2 b C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 18.10.2021 (tai sopimuksen mukaan) - 15.08.2022

Omavalmentaja, Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden Monialaiseen yhteispalveluun (TYP)


Miltä kuulostaa työ, jossa pääsee edistämään nuorten työllistymistä ja kehittämään sitä tukevia toimintatapoja? Haemme työyhteisöömme kehittävää ja aktiivista Omavalmentajaa alle 30-vuotiaille nuorille! 

Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut ovat osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua. Työllisyyspalvelut vastaavat osaavan työvoiman riittävyydestä ja työllistymisen edistämisestä. Ohjaamo ja nuorten palvelut tukevat nuorten työllistymistä ja ehkäisevät syrjäytymistä tarjoamalla alle 30-vuotiaille nuorille tukea ja ohjausta työhön, koulutukseen ja palveluihin. Ohjaamosta nuoret saavat monien eri alojen asiantuntijoiden palveluita matalalla kynnyksellä ja saman katon alta.

Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla asiakkaille palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Työllistymistä edistävä Monialainen yhteispalvelu (kansankielellä TYP) on yhteistoimintamalli, jossa TE-palvelut, kunta ja KELA yhdessä arvioivat pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden palvelutarvetta, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet ja vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä. 

Omavalmentaja vastaa asiakkaan tilanteen kartoituksesta ja arvioinnista sekä yksilöllisestä ja pitkäjänteisestä neuvonta- ja ohjaustyöstä sekä asiakkaan lakisääteisestä palvelusta ja oikeuksien toteutumisesta. Tehtävän tarkoituksena on vastata asiakkaan asiakkuusprosessin kokonaisuudesta sekä sen sujuvuudesta, tavoitteellisuudesta ja tuloksellisuudesta yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Työn keskiössä on asiakastyö, jossa yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden lähtökohdista laaditaan työllistymissuunnitelma, ja toimitaan sen toteuttamisen tukena. Asiakastyössä korostuu asiakkaiden osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja koulutustarpeiden ja -vaihtoehtojen kartoittaminen, työnhakutaitojen vahvistaminen ja urapolun suunnittelussa tukeminen, erilaisten työllistymistä edistävien palvelujen kartoittaminen. Työtä tehdään tavoitteellisella työskentelyotteella, asiakkaita kunnioittavalla ja valmentavalla asenteella sekä asiakasta kokonaisvaltaisesti huomioivalla tavalla.

Työhön kuuluu monialainen yhteistyö asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Tätä tehdään yhteistyössä keskeisten sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut, oppilaitokset, yritykset, järjestöt). Yhteistyöverkostoissa kehitetään ja luodaan uusia tapoja, palveluratkaisuja ja yhteistyömalleja asiakkaiden työllistymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarjoamme mahdollisuuden olla toteuttamassa ja kehittämässä paikallisia toimintatapoja nuorten työllistymiseen, nuorisotyöttömyyden hoitoon ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Tehtävä tarjoaa haasteita, jatkuvaa oppimista sekä mahdollisuuden itse vaikuttaa työn sisältöön. Vastavuoroisesti odotamme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä, kehittävää ja tavoitteellista työotetta sekä avointa ja positiivista asennetta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto

Luemme eduksi: 

 • Ajantasaisen kokemuksen nuorten kanssa työskentelystä ja nuorten työllistymisen edistämisestä
 • TE-hallinnon osaamisen sekä hyvän työmarkkinatuntemuksen ja -näkemyksen
 • Käytännössä osoitetun osaamisen verkostotyöskentelystä, erinomaiset tiedonhankintataidot ja tiedon soveltamiskyvyn sekä vahvan tietoteknisen osaamisen
 • Monipuolisen ja ajantasaisen työkokemuksen vaativista ja haastavista asiakaspalvelutehtävistä
 • Kokemuksen ratkaisukeskeisistä asiakasohjaustehtävistä sekä kyvyn  soveltaa työhallinnon lainsäädäntöä
 • Ruotsin kielen taidon ja muun kielitaidon
 • Arvostamme aiempaa työnvälitys- ja rekrytointikokemusta, esiintymiskykyä, kehittämisorientoitunutta työotetta sekä hyviä organisointitaitoja
 • Odotamme myös erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tilannetajua, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä tiimityöskentelytaitoja

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2529,99 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: 3 kk

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Palveluesimies

Hiltunen Annika

043 8268772

annika.hiltunen2@vantaa.fi 


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
 
 Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.
 
 Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

 • Avoimen työilmapiirin
 • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
 • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.

Omavalmentaja, monialainen yhteispalvelu (TYP), nuoret

Vantaa
Kokopäiväinen
Alempi korkeakoulututkinto

Julkaistu 15.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus