Skip to main content

Opinto-ohjaaja verkossa

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?

www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

OPINTO-OHJAAJAA

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 ammatillisessa koulutuksessa toteutuvan verkko-ohjauksen kehittäjäksi. Tehtävän jatkoa arvioidaan laadukkaiden ohjaus- ja koulutuskokonaisuuksien toimiessa verkossa määräaikaisuuden jälkeenkin.

Oletko kiinnostunut hyödyntämään digitaalisia työkaluja ohjaustyössä ja viemään ohjauksen kokonaisuuden kehittämistä eteenpäin digitaalisia alustoja hyödyntäen asiakastarpeiden mukaisesti oikeaan aikaan ja oikealla tavalla? Työtehtävää voi hoitaa osin myös etätyönä työn luonteen huomioiden.

Opinto-ohjaajan keskeisenä tehtävänä on toimia verkko-opintojen opinto-ohjaajana ja kehittää sekä laajentaa ammatillisen koulutuksen ohjauksen toimintamallia toteutettavaksi verkkopohjaisesti. Työssäsi tuet eSamiedu-toimintamallia ohjauksen toteuttamisen näkökulmasta. Verkko-ohjauksen painotuksen lisäksi kehittämistyön tulee keskittyä myös opintojen jälkeiseen jatko-ohjaukseen. Opinto-ohjaaja toimii opiskelijapalvelut tiimin sekä verkko-opetustiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun henkilöstön kanssa.

Työssä menestyminen edellyttää kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia sekä erinomaista asennetta. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Arvostamme erityisesti aikaisempaa opinto-ohjauskokemusta, digiosaamista sekä kiinnostusta ohjauksen kehittämiseen. Eduksi katsomme kokemuksen projektityöstä. Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 15 §) mukainen ammatillisen koulutuksen opintojen ohjaajan kelpoisuus. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999). Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen, p. 044 550 6341, jonna.kokkonen@samiedu.fi sekä

tiimipäällikkö Leila Niittymäki, p. 044 550 6658, leila.niittymaki@samiedu.fi.

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 16.5.2021 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Ilpo Niemelä, 040 185 1999, ilpo.niemela@adecco.fi

Opinto-ohjaaja verkossa

Savonlinna
Määräaikainen ja projektityö, Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 14.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus