Skip to main content

Osastonlääkäri HUS Akuutti

HUS Akuutin Malmin päivystys etsii soveltuvan erikoisalan erikoislääkäriä osastonlääkärin monipuolisiin työtehtäviin päivystyksessä, päivystysosastolla ja valvonnassa. Jos olet kiinnostunut mielenkiintoisesta kliinisestä työstä sekä erikoistuvien lääkäreiden ohjaamisesta ja haluat olla mukana kehittämässä monialaista yksikköämme, ota yhteyttä!

HUS Akuutti on HUS Maakunnallisiin kliinisiin palveluihin kuuluva tulosyksikkö, jossa vastaamme aikuisten päivystyksestä, ensihoitotoiminnasta, sairaankuljetuksesta ja valtakunnallisesta Myrkytystietokeskuksesta. HUS Akuutin päivystykset muodostavat potilasmäärältään Suomen suurimman päivystyskokonaisuuden. Tavoitteemme on palvella päivystyspotilaita entistäkin sujuvammin ja paremmin!

Malmin sairaalan päivystysalueeseen kuuluu päivystyspoliklinikka sekä päivystys- ja valvontaosastot. Päivystyksessä toimii ympärivuorokautisesti sisätautien ja psykiatrian päivystys sekä pientraumapäivystys. Terveyskeskuspäivystys toimii arki-iltaisin ja viikonloppuisin klo 8-22. Lisäksi sairaalassa on ympärivuorokautinen anestesiapäivystys tukemassa kriittisimmin sairaiden potilaiden hoitoa. Malmin sairaalakampuksella toimii päivystyksen lisäksi kolme HUS sisätautien vuodeosastoa ja neljä Helsingin sairaalan osastoa, joiden kanssa teemme kiinteää yhteistyötä. Sairaalassamme on tarjolla laajat HUSin kuvantamis- ja diagnostiikkapalvelut.

Akuuttilääketieteen ja sisätautien koulutustoiminta on aktiivista. Osallistumme oman koulutustoiminnan lisäksi viikoittain Meilahden sairaalan tarjoamiin koulutuksiin. Mahdollistamme tutkimustyön ja kliinisen työn yhteensovittamisen mm. yksilöllisillä työaikaratkaisuilla.

Saimme nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä erinomaiset arviot, joten Malmi tunnetaan erittäin koulutus- ja kehittämismyönteisenä yksikkönä. Meillä on myös tunnetusti erittäin hyvä yhteishenki kaikkien työntekijäryhmien välillä. Moniammatillinen tiimityö on ollut kehittämistyömme keskiössä jo vuosia.

Tunnistamme myös päivystystyön haasteet ja sen vuoksi olemme voimakkaasti keskittyneet työolosuhteiden, työssä jaksamisen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen:
- Viikoittaista työaikaa omaehtoiseen opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen.
- Mahdollisuus joustaviin työaikaratkaisuihin ja päivystystyön henkilökohtainen suunnittelu elämäntilanteeseen sopivaksi.
- Jokaisella erikoislääkärillämme on oma vastuualue, jonka kehittämistyöhön varataan viikoittaista työaikaa.
- Rotaatio yksikkömme työpisteissä henkilökohtaiset osaamisalueet huomioiden (sisätautien seurantalinja, sisätautien aula, päivystysosasto, valvonta, pientraumapäivystys).
- Mahdollisuus työskennellä jaksoittain myös sisätautien vuodeosastoilla henkilökohtaiset osaamisalueet huomioiden.
- Mahdollisuus perehtyä syvemmin kardiologisten potilaiden hoitoon mm. ECHO-tutkimuksen suorittamiseen kardiologin ohjauksessa.
- Yliopistosairaalan laaja koulutustarjonta on myös käytössäsi eli pääset vahvistamaan osaamistasi laajasti toiveittesi mukaan.

Sitoudumme siihen tavoitteeseen, että jokainen Malmilainen on työssään hyvinvoiva ja motivoitunut!

Huomioithan, että HUSin työntekijänä odotamme sinulta täyttä sitoutumista HUSin arvoihin; kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus.

Työ alkaa 1.12.2021 tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Haku päättyy 8.11.2021.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Arto Tennilä, arto.tennila@hus.fi

Osastonlääkäri HUS Akuutti

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 13.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus