Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Osastonsihteeri Ajanvarauspoliklinikat

Hyvinkään Sihteeripalvelut kuuluvat hallinnollisesti Naisten- ja lastentautien tulosyksikön alaisuuteen, mutta ne tarjoavat sihteeripalveluja koko Hyvinkään sairaalan alueelle sekä muutamille perusterveydenhuollon yksiköille. Työntekijämme sijoittuvat pääosin kolmeen kiertoalueeseen, jonka alueella he työskentelevät: akuutti- (naisten- ja lastentaudit, päivystys), vuodeosasto- ja poliklinikkakiertoalueeseen. Kiertoalueet saattavat kuitenkin vaihtua työsuhteen aikana. 

Sihteeripalveluissa on avoinna vakituinen toimi ajanvarauspoliklinikoiden työpisteissä. Osastonsihteerimme ovat moniosaajia, jotka työskentelevät erilaisissa yksiköissä huolehtien omalla toiminnallaan asiakkaiden sujuvasta asioinnista kanssamme. Osastonsihteerin tehtävä ajanvarauspoliklinikalla on vaativin yksikössämme. Työ sijoittuu pääsääntöisesti tällä hetkellä arkipäiviin. Yksikkömme toimintaa kehitetään LEAN-filosofian mukaisesti.

Kuvaus osastonsihteerit tehtävästä: Tärkein tehtäväsi on huolehtia omalla toiminnallasi asiakkaiden sujuvasta asioinnista kanssamme.

-    asiakaspalvelu (esim. potilaan ilmoittautuminen, ohjaaminen, puhelinneuvonta, takaisinsoitto)
-    lähetekäsittely (esim. lähetteiden palauttaminen, uudelleen ohjaaminen)
-    potilaan ajanvaraukset (esim. laboratorio ym. tutkimuksien tilaaminen, ajanvarauspohjan hahmottaminen, aikojen varaaminen/peruminen/siirtäminen, ohjeiden laittaminen potilaiden kutsukirjeisiin ja kirjeiden lähettäminen)  
-    virhetyöjonojen käsittely (esim. lääkäreille lähetetään kyselyt diagnoosipuutteista, korjataan virheelliset kirjaukset rekisteröinti työjonoista)
-    jakeluiden lähettäminen (esim. potilaille käyntitekstien lähettäminen, b-lausuntojen lähettäminen) 
-    keskusvarastotilaukset, kaikutilaukset ja muut vastuualuetehtävien hoitamiset

Tehtävään vaadittava osaaminen

-    hyvät IT-taidot (eri ATK-järjestelmien ja teknologian asiantuntemus, monimutkaisten järjestelmien hallinta)
-    joustavuus työpisteissä ja hyvä itseohjautuvuus (muiden poliklinikoiden auttaminen, useampi työpiste)
-    kyky työskennellä moniammatillisessa tiimissä yhteistyössä muiden henkilöstöryhmien kanssa
-    hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
-    positiivinen asenne työn kehittämiseen (vastuualue, oman työn kehittäminen)
-    hyvä paineensietokyky (tiukka aikataulu, pitkät työjonot)
-    kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin (esim. eri poliklinikoiden toimintamallit vaihtelevat) 

Eduksi katsotaan

-    Arvostamme aiempaa työkokemusta sairaalatyöstä osastonsihteerin tehtävissä sekä kokemusta potilastietojärjestelmien käytöstä. 
-    Apotti-, Kaiku, Navitas- järjestelmien tuntemus katsotaan eduksi. 

Tehtävässä noudatetaan puolen vuoden koeaikaa. Edellytämme sitoutumista työskentelyyn eri työpisteissä. 

Tule aktiiviseen joukkoomme tekemään antoisaa työtä Hyvinkään sairaanhoitoalueen asiakkaiden hyväksi. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn sekä mahdollisuuden kehittää toimintaa virkeässä työyhteisössä. Meillä on käytössä keskitetty, toimintalähtöinen ja yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. Työssä jaksamista ja oman ammattitaidon ylläpitämistä tuemme koulutuksen ja perehdytyksen avulla sekä HUSin monipuolisilla työsuhde-eduilla.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Soveltuva toisen asteen ammatillinen koulutus ja soveltuva kokemus.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja Taina Tarus, p. 050 427 6571 ja Seija Rajala, p. 050 427 5245.

Osastonsihteeri Ajanvarauspoliklinikat

HUS
Hyvinkää
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 22.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus