Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Päiväkodin johtaja

Tule innostuneeseen päiväkodin johtajien joukkoon Kaakkoiselle varhaiskasvatusalueelle tekemään Helsingistä maailman vaikuttavinta paikkaa oppia. Varhaiskasvatusyksikkö Jollas-Poikkilaakso-Puuskakulma sijaitsee Laajasalon Jollaksessa metsän keskellä meren äärellä.

Yksikkö muodostuu kolmesta erillisestä päiväkodista. Pienimmässä päiväkoti Jollaksessa ja suurimmassa päiväkoti Puuskakulmassa on iältään 1-5-vuotiaita lapsia. Päiväkoti Poikkilaaksossa on esiopetusikäisiä lapsia ja se sijaitsee Poikkilaakson koulun yhteydessä. Suunnitellemme ja toteutamme monipuolista toimintaa, jota ohjaa lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Luonto ja lasten vuorovaikutustaitojen tukeminen ovat vahvasti mukana toiminnassa.

Päiväkodin johtajana tehtävänäsi on johtaa varhaiskasvatusyksikköä.

Kehität työtäsi Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Sinulla on erityistä kiinnostusta pedagogiseen johtamiseen ja näkemystä siitä, miten rakentaa pedagogista toimintaa uusiin nykyaikaisiin tilaratkaisuihin. Sinulla on asiakastyön, henkilöstön, pedagogiikan, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Omaat hyvät neuvottelu- ja viestintätaidot. Sinulla on kykyä rakentaa luottamusta sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. Osaat organisoida, johtaa prosesseja ja tehdä päätöksiä. Sinulla on taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa. Teet työtä kehittämismyönteisellä, innostuneella ja valmentavalla työotteella.

Päiväkodinjohtajana osallistut ja vaikutat Kaakkoisen varhaiskasvatusalueen esihenkilöryhmässä, jolloin taito nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen laajemmasta näkökulmasta on tärkeää. Työtä tehdään yhdessä työyhteisön, kollegoiden sekä lähialueen eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Toteutamme kaupunkiyhteistä varhaiskasvatuksen dokumentointi- ja arviointimallia, joka tukee pedagogista johtamista.

Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta.

Varhaiskasvatuslain(540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimus on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin keloisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työ alkaa viransijaisuudella 1.-31.8.2021

Huom! Hakuaikaa on jatkettu 28.5.2021 klo 15.00 saakka.

Yhteystiedot: Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
ritva.lavinto@hel.fi
p. 09 310 56407
Työpaikan osoite: Töysänkatu 2 D, 00510 HELSINKI
Palkkaus: 3 571,74 euroa/kk
Työ alkaa: 1.9.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 28.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-815-21
Ilmoitus jätetty: 29.04.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Päiväkodin johtaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 28.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus