Skip to main content

Päiväkodin johtaja

Tule innostuneeseen päiväkodin johtajien joukkoon läntisen suurpiirin alueelle tekemään Helsingistä maailman vaikuttavinta paikkaa oppia.

Varhaiskasvatusyksikkö Pelimanni on päiväkoti ja työyhteisö, jossa varhaiskasvatuksen ammattilaisten on hyvä tehdä työtä. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksistamme nousi esiin kavereiden ja leikin merkitys. Näitä taitoja vaalimme ja kehitämme. Olemme tehneet yhteistyötä lasten musiikkiyhtye Orffin kanssa ja tehneet oman laulun ystävyyden teemaan. Meillä lapset ratkaisevat mahdollisia erimielisyyksiä itsenäisesti mini-verso menetelmän avulla aikuisen ohjauksessa. Olemme mukana toimintavuonna 2021-2022 ystävyyden talo-hankkeessa. Pelimannissa annamme myös laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti esiopetusta. Siinä tavoitteena on tutustuttaa lapset uuteen kieleen ja luoda positiivinen asenne kielen oppimiseen.

Päiväkodin johtajana tehtävänäsi on johtaa varhaiskasvatusyksikköä. Kehität työtäsi Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, ja sinulla on kiinnostusta pedagogiseen johtamiseen. Sinulla on asiakastyön, henkilöstön, pedagogiikan, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Omaat hyvät neuvottelu- ja viestintätaidot. Sinulla on kykyä rakentaa luottamusta sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. Osaat organisoida, johtaa prosesseja ja tehdä päätöksiä. Sinulla on taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa. Teet työtä kehittämismyönteisellä, innostuneella ja valmentavalla työotteella.

Päiväkodinjohtajana osallistut ja vaikutat läntisen suurpiirin esihenkilöryhmässä, jolloin taito nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen laajemmasta näkökulmasta on tärkeää. Työtä tehdään yhdessä työyhteisön, kollegoiden sekä lähialueen eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Toteutamme kaupunkiyhteistä varhaiskasvatuksen dokumentointi- ja arviointimallia, joka tukee pedagogista johtamistyötä.

Arvostamme henkilöstöjohtamisen taitoja ja valmentavaa työotetta. Kykyä ylläpitää toimivia rakenteita ja kehittää toimintakulttuuria. Hyvä digiosaaminen on sinulle eduksi.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, mahdollisuuden kehittyä työssäsi sekä innostuneet ja ammatilliset kollegat. Työssäsi pääset vaikuttamaan Helsingin varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimus on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin keloisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Yhteystiedot: Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
keijo.raikkonen@hel.fi
p. 09 310 69628
Työpaikan osoite: Töysänkatu 2 D, 00510 HELSINKI
Palkkaus: 3 571.74 euroa/kk
Työ alkaa: 1.1.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.09.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-2106-21
Ilmoitus jätetty: 13.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Päiväkodin johtaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 13.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus