Skip to main content

Päiväkodin johtaja

Tule innostuneeseen päiväkodin johtajien joukkoon koilliselle 5.1 alueelle tekemään Helsingistä maailman vaikuttavinta paikkaa oppia .Varhaiskasvatusyksikkö Ylä-Malmi koostuu yhdestä päiväkodista, joka sijaitsee Ylä-Malmin asuinalueella. Varhaiskasvatusyksikössä korostetaan leikin merkitystä lasten kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvatusyksikkö on yhteisö, jonka lapset ja aikuiset yhdessä muodostavat. Varhaiskasvatusyksikön toiminnassa korostuu ME-henki.

Päiväkodin johtajana tehtävänäsi on johtaa varhaiskasvatusyksikköä. Kehität työtäsi Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Sinulla on erityistä kiinnostusta pedagogiseen johtamiseen ja näkemystä siitä, miten rakentaa pedagogista toimintaa uusiin nykyaikaisiin tilaratkaisuihin. Sinulla on asiakastyön, henkilöstön, pedagogiikan, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Omaat hyvät neuvottelu- ja viestintätaidot. Sinulla on kykyä rakentaa luottamusta sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. Osaat organisoida, johtaa prosesseja ja tehdä päätöksiä. Sinulla on taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa. Teet työtä kehittämismyönteisellä, innostuneella ja valmentavalla työotteella.

Päiväkodinjohtajana osallistut ja vaikutat koillisen varhaiskasvatusalueen esihenkilöryhmässä, jolloin taito nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen laajemmasta näkökulmasta on tärkeää. Työtä tehdään yhdessä työyhteisön, kollegoiden sekä lähialueen eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Toteutamme kaupunkiyhteistä varhaiskasvatuksen dokumentointi- ja arviointimallia, joka tukee pedagogista johtamistyötä.

Arvostamme henkilöstöjohtamisen taitoja ja valmentavaa työotetta. Kykyä ylläpitää toimivia rakenteita ja kehittää toimintakulttuuria. Hyvä digiosaaminen on sinulle eduksi.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, mahdollisuuden kehittyä työssäsi sekä innostuneet ja ammatilliset kollegat. Työssäsi pääset vaikuttamaan Helsingin varhaiskasvatukseen.

Päiväkodinjohtajan viransijaisuus ajalle 1.1.2022-31.7.2023.

Varhaiskasvatuslain(540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimus on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin keloisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Yhteystiedot: Eeva Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
eeva.tiihonen@hel.fi
p. 09 310 58499
Työpaikan osoite: Töysänkatu 2 D, 00510 HELSINKI
Palkkaus: 3 421,88 e/kk
Työ alkaa: 1.1.2022 - 31.7.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.09.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-2129-21
Ilmoitus jätetty: 13.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Päiväkodin johtaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 13.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus