Skip to main content

Päiväkodin johtaja

Tule innostuneeseen päiväkodin johtajien joukkoon keskisen suurpiirin alueelle tekemään Helsingistä maailman vaikuttavinta paikkaa oppia.

Varhaiskasvatusyksikkö Franzénia sijaitsee Helsingin Kalliossa ja on historiallisesti merkittävä peruskorjattu rakennus. Meillä on tilaa 220 lapselle. Tilat on suunniteltu monimuotoisiksi, avoimiksi ja helposti muunneltaviksi, missä lapsille ominaiset tavat toimia mahdollistuvat. Franzéniassa haluamme kasvattaa uteliaita toimijoita ja aktiivisia oppijoita, jotka pohtivat näkemäänsä ja toteuttavat unelmiansa. Toimimme varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupäiväkotina.

Päiväkodin johtajana tehtävänäsi on johtaa varhaiskasvatusyksikköä. Sinulla on asiakastyön, henkilöstön, pedagogiikan, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Omaat hyvät neuvottelu- ja viestintätaidot. Sinulla on kykyä rakentaa luottamusta sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. Osaat organisoida, johtaa prosesseja ja tehdä päätöksiä. Sinulla on taitoa toimia muuttuvissa tilanteissa. Teet työtä kehittämismyönteisellä, innostuneella ja valmentavalla työotteella.

Päiväkodinjohtajana osallistut ja vaikutat keskisen suurpiirin esihenkilöryhmässä, jolloin taito nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen laajemmasta näkökulmasta on tärkeää. Työtä tehdään yhdessä työyhteisön, kollegoiden sekä lähialueen eri toimijoiden ja verkostojen kanssa. Toteutamme kaupunkiyhteistä varhaiskasvatuksen dokumentointi- ja arviointimallia, joka tukee pedagogista johtamistyötä.

Arvostamme henkilöstöjohtamisen taitoja ja valmentavaa työotetta. Kykyä ylläpitää toimivia rakenteita ja kehittää toimintakulttuuria. Hyvä digiosaaminen on sinulle eduksi.

Varhaiskasvatuslain(540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimus on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin keloisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tartu tilaisuuteen ja hae 22.11.2021 klo 15 mennessä.

Yhteystiedot: Sirpa Juuri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
sirpa.juuri@hel.fi
p. 09 310 43226
Työpaikan osoite: Töysänkatu 2 D, 00510 HELSINKI
Palkkaus: 3 758,63 euroa/kk
Työ alkaa: 1.3.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 07.12.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-2569-21
Ilmoitus jätetty: 08.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11047685

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Päiväkodin johtaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 22.11.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus