Skip to main content

Palveluesihenkilö

Palveluesihenkilö, Työhön kuntouttavat palvelut, Helsingin työllisyyden kuntakokeilu

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki, jonka asukkaat ovat osaamistaan, koulutustaan ja kykyjään vastaavissa töissä. Hallitus on käynnistänyt tammikuussa 2021 kesäkuulle 2023 ulottuvat työllisyyden kuntakokeilut. Helsingin tavoitteena työllisyyden kuntakokeilussa on tarjota asiakkaille nykyistä kohdennetumpia ja monialaisempia työllisyyspalveluita.

Tehtävän kuvaus ja sijoituspaikka

Etsimme nyt palveluesihenkilöä Helsingin työllisyyspalveluiden Työhön kuntouttaviin palveluihin. Työhön kuntouttavien palveluiden asiakkailla on erilaisia työllistymiseen vaikuttavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita, osatyökykyisyyttä ja usein pitkittynyt työttömyys. He tarvitsevat moniammatillisia verkostopalveluita, monien eri viranomaisten ja muiden verkostojen tiivistä yhteistyötä sekä palveluiden yhteensovittamista. Palveluesihenkilönä vastaat oman vastuualueesi osalta kuntakokeilujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan kehittämisestä. Tehtäviisi sisältyy uusien vaikuttavien palveluiden kehittämien erityisesti sosiaali-, terveys-, kuntoutus- sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa edistäen pitkäjänteisesti kaupungin eri palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota. Toimit noin 20 työntekijälle työnjohdollisena lähiesihenkilönä ja tuloksellisen työn tekemisen mahdollistajana.

HAKIJALTA ODOTAMME

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu työssä hankittu osaaminen. Palveluesihenkilön virassa edellytetään suomen ja englannin kielen taitoa.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Noudatettavan koeajan pituus on kuusi kuukautta tai korkeintaan puolet virkasuhteen kestosta. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä Työterveys Helsingin tekemä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

LUEMME EDUKSI

Toivomme sinulla olevan vahvaa johtamisen, verkostojohtamisen sekä henkilöstöhallinnon osaamista, erinomaisia viestintätaitoja sekä kykyä pärjätä haastavissa vuorovaikutustilanteissa rakentavasti ja ratkaisuhakuisesti. Tunnet hyvin työmarkkinoiden tarpeet sekä yksilön ja ryhmien työmarkkinaosallisuuteen vaikuttavia monitasoisia ilmiöitä ja rakenteellisia selitystekijöitä. Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- sekä muiden työllistymistä ja työkykyä edistävien palveluiden, koulutusjärjestelmän ja näitä ohjaavan lainsäädännön tuntemus on eduksi.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 22.6.2021 klo 16. Jätä hakemuksesi alla olevan Hae paikkaa -linkin kautta. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13.). Merkitse hakemukseen tehtävän työavain. Hakemukset ovat julkisia.

Yhteystiedot: Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse Marianne Selin (+358406163531). Soittoajat ovat 11.6 klo 13-14 ja 16.6 klo 15-16.
Työpaikan osoite: Asiakkaankatu 3, Helsinki, 00930 HELSINKI
Palkkaus: 3939.00
Työ alkaa: 2.8.2021 - 30.6.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 22.06.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KANSLIA-01-42-21
Ilmoitus jätetty: 08.06.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Palveluesihenkilö

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 08.06.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus